Nieuws

Nieuws

22 december 2020: Arbode gaat strategische samenwerking aan met Cadena Human Capital Management op Bonaire!

Arbode gaat strategische samenwerking aan met Cadena Human Capital Management op Bonaire

Cadena Human Capital Management is actief op het gebied van arbo, casemanagement en HR- ondersteuning op de Antillen. Tristan Monzón directeur van Cadena heeft veel ervaring opgedaan binnen grote arbodiensten en organisaties in Nederland en is sinds 6 jaar gevestigd op Bonaire. De samenwerking geeft Cadena toegang tot de professionals en diensten van Arbode waarmee het product portfolio verder uitgebreid wordt. Voor Arbode betekent de samenwerking een uitbreiding van haar diensten naar de Antillen waar de focus in eerste instantie vooral op de preventiemedewerker en de RI&E gericht zal worden.

4 juni 2020: Opleiding Middelbare Veiligheidskunde (MVK) coronaproof!

15 oktober start er weer een nieuwe opleiding tot Middelbaar Veiligheidskundige (MVK). Wij hebben inmiddels uitgebreide ervaring met het aanbieden van online lessen. Naast natuurlijk leerzaam en informatief, zijn onze lessen dynamisch en interactief. Dit zijn belangrijke elementen om een lesdag online te willen volgen.

Wij gaan de MVK-lessen in hybride-vorm aanbieden, met een mix tussen online (12) en offline (5) lesdagen. De online lesdagen volgt iedereen vanachter zijn eigen laptop of pc en de offline lesdagen zijn klassikaal op onze eigen leslocatie in Gorinchem. Uiteraard ook coronaproof. Als er geen samenkomsten mogelijk zijn, dan worden alle lesdagen online gegeven.

Dus, 5 keer klassikaal als het kan en alles online als het moet!

Wil je meer informatie? klik snel op deze link en download de brochure.

4 mei 2020: Corona, uw RI&E moet worden aangevuld!

Steeds meer bedrijven voelen de gevolgen van het coronavirus. Ook door de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd over social distancing en de gevolgen van de noodverordeningen die Veiligheidsregio’s vaststellen. De komende tijd hebben we te maken met de “anderhalve meter economie”.

Werkgevers lopen tegen vragen aan: wat moet ik als werkgever doen en hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers veilig kunnen werken? Arbode, professionals in preventie, heeft in korte tijd veel expertise verworven op het thema arbeid en corona. Wij bieden onze diensten aan via coronahelpdesk.nu

Aangezien het er steeds meer op lijkt dat we voorlopig nog niet van het coronavirus af zijn, is het nodig en verplicht om uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) aan te vullen met de risico’s omtrent corona en de maatregelen die u heeft getroffen om besmetting te voorkomen: de RI&E corona. Inspectie SZW kan hier op handhaven (link).

Is de werkplek corona-proof ingericht? Zijn er afspraken ten aanzien van bezoekers, klanten? Zijn medewerkers voldoende op de hoogte van welke voorzorgsmaatregelen moeten nemen? Is de BHV-organisatie aangepast aan het onderwerp corona?

Ook moeten risico’s die voortkomen uit de maatregelen omtrent corona voorkomen worden meegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thuiswerken. Is thuiswerken nog niet opgenomen in de RI&E en gebeurt dit nu vanwege de coronacrisis wel? Dan dient u dit op te nemen in de RI&E.

30 december 2019: Handhaving en maatwerk, het recept voor de komende 25 jaar RI&E.

2019, het was het 25-jarig bestaan van de wettelijke verplichting om als onderneming met personeel een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Maar liefst 50% van alle ondernemingen in Nederland, vooral kleinbedrijf, heeft nog geen RI&E. Driekwart daarvan geeft als reden op dat ze niet weten van de verplichting. De RI&E 25 jaar verplicht: een jubileum met een zwart randje als je het mij vraagt.

Ikzelf had dit jaar eveneens een 25 jarig jubileum. Ik zat 25 jaar in het arbovak en heb die 25 jaar RI&E-verplichting dus van dichtbij meegemaakt. In den beginne waren er zo’n drietal methodieken, waaronder ABRIE en IMA. RI&E uitvoeren was pionierswerk. Dat leverde RI&E’s op met een tienvoud aan tijdsinvestering (= kosten) en een tienvoud aan dikte van rapporten. Gaandeweg kwamen er digitale instrumenten en vele branchespecifieke doe-het-zelf instrumenten. Dat zou kosten- en tijdbesparend moeten zijn, vooral voor kleinere bedrijven. Desondanks heeft vooral kleinbedrijf nog steeds geen RI&E.

Hoe krijgen we nu het percentage van ondernemingen met een RI&E omhoog? Naar mijn mening kan dat door meer in te zetten op handhaving en maatwerk.

Handhaving doet Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie. Voorheen was de pakkans als je geen RI&E had nihil. En werd je “gepakt”, dan kreeg je vaak nog enkele maanden respijt om een RI&E te doen. Wat gebeurt er als er op een weg een maximale snelheid van 80 km/h mag rijden, maar je weet dat de pakkans beperkt is en dat als je gepakt wordt je eerst een waarschuwing krijgt? Dan zal het merendeel harder rijden dan 80 km/h.

Sinds zomer 2019 is het niet hebben van een RI&E een direct beboetbaar feit geworden: geen RI&E dan meteen een bon. Daarnaast is Inspectie SZW begonnen met brieven te sturen aan ondernemingen, met het verzoek om binnen 2 weken de RI&E aan te leveren. Die nieuwe aanpak laat al de eerste resultaten zien. Verscheidene bedrijven hebben al bij ons aangeklopt met de vraag of we binnen een week een RI&E konden doen. Ook opgelegde boetes resulteert in meer RI&E-aanvragen.

Inspectie SZW heeft onlangs het aantal inspecteurs sterk uitgebreid, die in 2020 voor “meer blauw op straat” gaan zorgen.

Het tweede te volgen spoor is maatwerk. De meeste branchespecifieke doe-het-zelf-instrumenten, vooral gemaakt voor kleinbedrijf, munten niet uit in gebruiksgemak. Lange lijsten met heel veel vaak te moeilijke tekst en vaak is er moeilijk een plan van aanpak te genereren. Daar wordt de drukke kleine ondernemer niet blij van, waardoor die RI&E blijft liggen. De crux zit hem in het leveren van maatwerk: bijvoorbeeld een laagdrempelige lijst in plan van aanpak vorm, die past bij de grootte van de organisatie, welke eerst door de organisatie wordt ingevuld en daarna in samenwerking met een arboprofessional ter plaatse wordt aangevuld. Op deze manier doen wij succesvol RI&E’s bij een landelijke keten van bakkers.

Om aanpak van geconstateerde knelpunten beter over de bühne te krijgen is het belangrijk dat adviezen passen bij de aard en de grootte van het bedrijf: bij een grote zorginstelling heb je het over opstellen van beleid, bij de bakker om de hoek over arboregels.

Handhaving en maatwerk, het recept voor de komende 25 jaar RI&E.

Ruben van Mook, Arbode

27 februari 2019: Inspectie SZW roept bedrijven op meer te investeren in veiligheidscultuur

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met vier procent is gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. Vorig jaar vielen bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van de 54 dodelijke slachtoffers die vielen bij ongevallen in 2017. De meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie.

Inspecteur-generaal Marc Kuipers: ,,Dit is een triest bericht. Het is in ons aller belang dat wie ’s ochtends gezond naar zijn werk gaat, ’s avonds ook weer veilig en gezond thuiskomt. Helaas is veilig werk niet vanzelfsprekend. We zien in deze economie dat er sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Gevolg: meer onveilige situaties en meer ongelukken. Ik roep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.“

Ongelukken tijdens het werk komen relatief meer voor bij kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Per honderdduizend werknemers van kleine bedrijven zijn 67 mensen betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 46 en 11 personen. Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn ook vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken.

Bij het onderzoek naar de toedracht van ernstige arbeidsongevallen bekijkt de Inspectie SZW of er regels zijn overtreden en hoe een ongeval voorkomen kan worden. Deze onderzoeken zijn nauwgezet en daarmee tijdrovend. De Inspectie SZW breidt daarom momenteel het aantal medewerkers uit om gaandeweg de balans tussen ongevalsonderzoek en proactieve inspecties te herstellen. Ook bekijkt de Inspectie SZW de mogelijkheid dat bedrijven na een ongeval zelf met een verbeterplan komen waarin goede preventieve maatregelen staan. Daarvoor is gedrag en cultuur in organisaties nodig waarin veel aandacht is voor het voorkomen van ongevallen en voor gezond en veilig werken.

(Bron: I-SZW)

17 februari 2019: Boetes ontbreken RI&E en plan van aanpak omhoog en direct beboetbaar.

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een R&E en voor Staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dat echt te weinig. De RI&E vormt immers de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Daarom gaan dit voorjaar de boetes omhoog voor het niet hebben van een up to date RI&E en plan van aanpak. Het niet kunnen tonen van een RI&E of plan van aanpak wordt direct beboetbaar. Zo blijkt uit de brief van 14 februari van de staatssecretaris aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Wat betekent dat nu concreet voor het ontbreken van een RI&E of plan van aanpak: de normbedragen voor boetes worden maximaal respectievelijk €4.500,- en €3.000,-. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete.

Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven met minder medewerkers geldt het volgende percentage:

 • bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;
 • bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;
 • bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent;
 • bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent;
 • bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procent;
 • bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent.

Wanneer een bedrijf met 7 medewerkers geen RI&E heeft, dan kan een boete worden opgelegd van €900,-. Voor de duidelijkheid: dat is geen afkoopsom. Er moet nog steeds een RI&E worden opgesteld.

21 november 2018: Lead Auditor Training ISO9001 wegens groot succes herhaald

Binnenkort organiseert samenwerkingspartner AJA Registrars wederom een IRCA erkende Lead Auditor Training ISO 9001. De training was deze zomer in korte tijd volgeboekt. Daarom wordt de training in januari 2019 wederom georganiseerd.

In deze vijfdaagse Lead Auditor Training ISO 9001 leert u de aanpak en de praktijk van het managen en uitvoeren van interne en externe kwaliteitsmanagementaudits. U maakt op een heldere manier kennis met norminterpretatie en leert verschillende audittechnieken. De Lead Auditor Training wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Data: 21 t/m 25 januari 2019

Tijdsduur: vijf dagen tijdens kantooruren

Investering: € 1.750,- p.p. exclusief 21% BTW

Taal: de training is volledig Engelstalig

Locatie: Industrieweg 30, 4283 GZ Giessen

Inclusief: Lunches, lesmateriaal, examen, officieel certificaat

Inschrijven kan via mail info@aja.nl onder vermelding van “inschrijving Lead Auditor Training 2019”. Voor nadere informatie over de training kunt u bellen met 0180-469956 of mailen. Voor de diensten die AJA Registrars kan leveren, wordt u verwezen naar www.aja.nl.

9 november 2018: Arbeidsveiligheidsscan laaggeletterdheid/anderstaligen

Het zo veilig mogelijk laten werken en gezond houden van medewerkers, dat is waar het ons om gaat. Om dat te bereiken is het van groot belang dat de informatie over veiligheid aansluit bij de geletterdheid en taalvaardigheid van medewerkers.

Om u een beeld te geven over laaggeletterdheid:

 • 2,5 miljoen mensen, dit is 1 op de 6 van de volwassenen, is laaggeletterd
 • 57% van de laaggeletterde mensen werken

Het is van groot belang dat ook laaggeletterde mensen op de juiste manier op de hoogte worden gebracht van de arbeidsrisico’s en op een voor hun aansluitende manier werkinstructies ontvangen. Zo’n 80% van de Nederlanders kan goed lezen tot op het zogenaamde B1 niveau. Dat is een manier van schrijven waarbij veel alledaagse en werk gerelateerde taal wordt gebruikt. Heel veel werkinstructies zijn echter geschreven op het zogenaamde C1-leesniveau. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van complexe teksten en lange technische instructies. Dat is een niveau waar zo’n 85% van de Nederlanders moeite mee heeft! Stelt u zich eens voor wat dat betekent voor de beoogde overdracht van veiligheidskennis in de dagelijkse praktijk.

Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. Zo goed, dat er wegens krapte op de arbeidsmarkt steeds vaker anderstaligen worden ingehuurd uit het buitenland, zoals bijvoorbeeld Polen, Bulgarije, Roemenië. Vaak zijn deze mensen de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig. Het communiceren over veilig werken is dan een enorme uitdaging. Door miscommunicatie kunnen gevaarlijke situaties op de werkplek ontstaan.

Alle reden voor Arbode om over te gaan tot de ontwikkeling van de zogenaamde arbeidsveiligheidsscan laaggeletterdheid/anderstaligen. Deze scan bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Samen met u inventariseren we op welk niveau uw veiligheidsinformatie is geschreven en wordt gedeeld en wat het niveau van geletterdheid is van de medewerkers in uw organisatie. Dat geeft inzicht in de eventuele risico’s die ontstaan door het niet aansluiten van de niveaus van beiden.
 • Vervolgens ondersteunen we bij het maken van een plan van aanpak, waarbij we advies uitbrengen over de mogelijkheden om de overdracht van veiligheidskennis beter aan te laten sluiten bij het taalvaardigheidsniveau van uw medewerkers. Daarbij bespreken we graag welke de alternatieve manieren zijn, om kennis rondom veiligheid effectief over te dragen aan laaggeletterde en anderstalige medewerkers, zodat ook zij veiligheidsinformatie begrijpen en kunnen toepassen. Dat kan door het aanpassen van het taalniveau, maar bijvoorbeeld ook door visuele vertaling van de informatie of het inzetten van apps.

Wilt u meer weten? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem contact op met Masja van Loy, mvloy@arbode.nl, 06-45880117.

Masja van Loy is veiligheidskundige. Haar afstudeerscriptie had als onderwerp laaggeletterdheid. Haar interesse in laaggeletterdheid is ontstaan in haar 22 jaar werkervaring in de bouw, waarbij zij regelmatig te maken kreeg met laaggeletterde collega’s, die (werk)instructies niet of niet volledig hadden begrepen. Dat heeft geleid tot haar zoektocht naar kennisoverdracht op maat. Tijdens het onlangs gehouden VCA-congres was Masja één van de sprekers.

19 juni 2018: Oorzaken en aandeel van verzuim in 2017

Volgens cijfers van CBS was de voornaamste oorzaak van verzuim in 2017 “griep en verkoudheid”.

Als gekeken wordt naar oorzaak van verzuim in relatie tot het aandeel van deze oorzaak in het totale aantal verzuimdagen, dan lijken “psychische klachten, overspannenheid en burn-out” het grootste aandeel te hebben (25%) in het totale aantal verzuimdagen. Wanneer het aandeel van alle “houdings- en bewegingsklachten” worden opgeteld, dan is het aandeel ook 25%.

Uit bovenstaande blijkt dat bijzondere aandacht voor PSA en fysieke belasting een groot effect kan hebben op de kosten van verzuim.

12 juni 2018: Per 1 juli 2018 geen basiscontract arbodienstverlening? Dat kan geld kosten!

Per 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. Een van de belangrijkste punten van deze nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 werden afgesloten moesten meteen voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten gold een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners kregen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Over enkele weken moet dus iedere werkgever over zijn op het nieuwe contract.

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Hierbij heeft de inspectie SZW de mogelijkheid een boete op te leggen. Inmiddels is bekendgemaakt hoe hoog de boetes zijn. Hieronder een schematisch overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Arbowet 2017 en de bijbehorende boetes.

Boetes omtrent het basiscontract

 • Geen basiscontract: € 1.500
 • Basiscontract niet compleet: € 750
 • Adviseren van de werkgever over de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet opnemen in basiscontract: € 750
 • De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen in het basiscontract: € 1.500

Boetes omtrent preventiemedewerkers

 • Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers): € 1.500

Boetes omtrent open spreekuur

 • Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur: € 1.500

Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts

 • Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts: € 1.500
 • Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek te bezoeken: € 1.500
 • Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende werknemers wanneer een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mist: € 340

Boetes omtrent second opinion

 • Geen mogelijkheid tot second opinion: € 1.500
 • Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion: € 750

Houd er rekening mee dat Inspectie SZW in de meeste gevallen eerst een waarschuwing of eis tot naleving geeft. Indien blijkt dat situatie niet verandert, kan de inspectie SZW een boete opleggen. In geval van geen basiscontract wordt vanaf 1 juli altijd meteen een boete opgelegd.

8 juni 2018: TROTS! Maarten Bottelier, Arbode MVK-deelnemer, krijgt eervolle vermelding NVVK-prijs 2018

Op 7 juni 2018 was de uitreiking van de NVVK-prijs. De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde kent sinds 1995 jaarlijks prijzen (en/of eervolle vermeldingen) toe aan de auteurs van de beste afstudeerscripties van opleidingen tot middelbare, hogere en postdoctorale veiligheidskundige in het Nederlandse taalgebied.

Van de vele ingezonden samenvattingen van scripties zijn 10 scripties in het geheel door een deskundige jury beoordeeld. Daarvan zijn 5 scripties genomineerd. De MVK-scriptie van Arbode MVK-deelnemer Maarten Bottelier moest concurreren met een HVK-scriptie, twee academische MoSHE-scripties en een universitaire master-scriptie. Op zich al een hele prestatie om van alle MVK-opleidingen als enige MVK-deelnemer op het podium te staan. Het is dan extra knap te mogen wedijveren met de HBO+ concurrentie. Een eervolle vermelding is dan een prachtig resultaat.

De scriptie van Maarten Bottelier heeft als titel “Rekenhulp voor hijswerk”. Deze rekenhulp (“Hijshulp”) is een applicatie voor smartphones waarmee simpel en snel kan worden berekend of een te hijsen last veilig is aangeslagen. De normen die daarbij gehanteerd worden zijn door de branchevereniging voor Verticaal Transport (VVT) beschreven in AI17.

Naast een aantal details die worden berekend, zoals o.a. de hijshoogte, is de maximale massa die in de berekende hijsconfiguratie mag worden gehesen de belangrijkste uitkomst.

Vooral in de industrie wordt vanwege toenemende veiligheidseisen steeds vaker gewerkt met hijsplannen. Die plannen worden in de regel berekend en getekend vanachter een pc en er komt het nodige rekenwerk aan te pas. Als het moment daar is dat de last volgens plan is aangeslagen is het aan de kraanmachinist om te beoordelen of het hijsen veilig kan beginnen. Redelijkerwijs kan men niet van een kraanmachinist verwachten dat hij op locatie alle kennis en middelen paraat heeft om een complex hijsplan nauwkeurig te controleren. Daar wringt de schoen: verantwoordelijkheid dragen voor een voorgeschreven handelswijze zonder die te kunnen controleren.

Er bestaan vuistregels om te bepalen wat de maximaal te hijsen massa van een last is. De Hijshulp gebruikt een rekenformule die hetzelfde bepaalt maar met meer precisie. De uitkomsten van de berekening leveren concrete gegevens op waaruit men kan afleiden of de last wel of niet veilig is aangeslagen.

De rekenformule berust op het feit dat er een verband bestaat tussen de hoek waarin hijsgereedschap hangt en de maximale massa die men ermee kan hijsen.

Uit het juryrapport:Het betreft een eenvoudige en bovenal praktische uiteenzetting over hijsen. De auteurslaagt er in om kort en bondig een actueel probleem te vertalen naar een praktische tool. Bij onvoorziene wijzigingen in bijvoorbeeld de leng, het gewicht van de last of de tilhoogte kan zo een laatste taakrisico-analyse worden gedaan met een goede berekening.

Deze rekenhulp is een praktisch hulpmiddel, dat hopelijk incidenten, zoals deze regelmatig in het nieuws zijn, kan gaan voorkomen.”

Ook een MVK-opleiding volgen? Zie hier voor nadere info.

5 juni 2018: e-magazine verantwoord opdrachtgeverschap rond veilig werken in bouw en infra (I-SZW)

Veel opdrachtgevers in de bouw en infra zijn zich er niet van bewust dat zij een wettelijke verantwoordelijkheid hebben voor veilig en gezond werken tijdens de bouw. Er is ook nogal eens onduidelijkheid over wat deze verantwoordelijkheid inhoudt. De Inspectie SZW helpt hen op weg met een online magazine Verantwoord opdrachtgeverschap.

Arbode heeft speciaal voor V&G-coördinatie in de uitvoeringsfase een tweedaagse opleiding. Zie hier voor nadere info.

4 juni 2018: Week van de RI&E 2018 (11-15 juni)

De Week van de RI&E is een jaarlijks terugkerend initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).

Vragen over RI&E? Neem vrijblijvend contact met ons op. Dat kan natuurlijk ook als het geen “Week van de RI&E” is.

Uit onderzoek blijkt dat 1 euro investering in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro oplevert (Bron: ISSA).

Wat zijn nu de kosten en baten van een RI&E. Onderstaand overzicht geeft dit schematisch weer.

Voor een volledige toelichting wordt verwezen naar de volgende “link”.

(Bron: Steunpunt RI&E).

1 juni 2018:

Inspectie SZW onderzoekt veiligheid in praktijklokalen

De Inspectie SZW gaat op scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs controleren op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in praktijklokalen. Het gaat om lokalen waar leerlingen les krijgen in bijvoorbeeld metaal- of houtbewerking. Recente ongevalsmeldingen bij de Inspectie SZW wijzen op een mogelijke verslapping van de aandacht voor veiligheid in praktijklokalen. De Inspectie SZW heeft daarom besloten hier opnieuw te inspecteren.

Jonge mensen die een vak leren, moeten ‘arboproof’ worden opgeleid. Dit is niet alleen belangrijk voor de latere beroepspraktijk, maar ook tijdens de beroepsvorming nu. Het gaat om kennis hebben van de risico’s van het vak en het aanleren van de juiste vaardigheden om daar goed mee om te kunnen gaan. Een echte vakman of vakvrouw werkt arboproof, is de stelling van de Inspectie SZW.

Praktijklokalen spelen een belangrijke rol bij het aanleren van die vaardigheden. De veiligheid daarvan is in het recente verleden een belangrijk speerpunt geweest van de Inspectie SZW. Veel scholen hebben nadien verbeteringen doorgevoerd. Toch zijn er recentelijk weer ongevallen gemeld.

De inspecties naar de arbeidsomstandigheden in praktijklokalen vinden plaats in de eerste twee weken van juni. De scholen die bezocht worden zijn VMBO- en MBO-scholen met praktijklokalen voor metaal-en/of houtbewerking. Aandachtspunten tijdens de inspectie zijn: machineveiligheid en veiligheid arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaats, blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals lasrook en houtstof, arbozorg en onderhoud en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit zijn zaken waar onze veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten over kunnen adviseren.

(Bron I-SZW)

28 mei 2018: Nationale enquête arbeidsomstandigheden (NEA): bron van arbo-informatie.

De NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers.

De NEA wordt sinds 2003 uitgevoerd. De doelpopulatie van de NEA zijn werknemers die in Nederland wonen en werken en tussen de 15 en 65 jaar (2003-2013) of tussen de 15 en 75 jaar (vanaf 2014) zijn. In de periode 2003-2013 deden jaarlijks gemiddeld ruim 23.000 werknemers mee. Vanaf 2014 is de steekproef vergroot van 80.000 naar 140.000 werknemers. In 2017 vulden ruim 45.000 werknemers de NEA daadwerkelijk in. De verzamelde gegevens worden door weging representatief gemaakt voor de populatie. Daardoor is het mogelijk om op basis van de NEA valide uitspraken te doen over alle werknemers van Nederland.

In de NEA Benchmarktool kunt zelf de meest recente NEA-resultaten bekijken en vergelijken. Bijvoorbeeld voor verschillende beroepsgroepen. De benchmarktool geeft ook inzicht in trends in de NEA resultaten.

23 mei 2018: “Werkgevers, zet arbo bovenaan de agenda”

Regelmatig wordt er laatdunkend over het onderwerp “arbo” gesproken: “belachelijk”, “overtrokken”, “typisch Nederlands”, “allemaal flauwekul”! Maar bij ongewijzigd beleid neemt de ziektelast in 2025 als gevolg van demografische ontwikkeling toe met 15% = 5.300.000 extra verzuimdagen!!!!!

Daarom het advies aan werkgevers: zet arbo bovenaan de agenda.

Onderstaand infographic spreekt verder voor zich (Bron: I-SZW).

15 mei 2018: Start campagne “Veilig werken met gevaarlijke stoffen”

Op 14 mei ging de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start.

1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Dat kan leiden tot ernstige ziekten zoals astma, COPD en longkanker. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door gevaarlijke stoffen.

Ruim een miljoen Nederlanders heeft te maken met gevaarlijke stoffen op het werk, zoals houtstof, kwartsstof, dieselrook, lasrook en isocyanaten.

De arbeidshygiënisten van Arbode zijn specialist in het in kaart brengen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het adviseren over maatregelen om blootstelling te voorkomen of verminderen conform de arbeidshygiënische strategie.

14 mei 2018: Lead Auditor Training ISO9001

Binnenkort organiseren wij in collegiale samenwerking een IRCA erkende Lead Auditor Training ISO 9001.

In deze vijfdaagse Lead Auditor Training ISO 9001 leert u de aanpak en de praktijk van het managen en uitvoeren van interne en externe kwaliteitsmanagementaudits. U maakt op een heldere manier kennis met norminterpretatie en leert verschillende audittechnieken. De Lead Auditor Training wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Data: 16 tot en met 20 juli 2018, week 29

Tijdsduur: vijf dagen

Investering: € 1.750,- p.p. exclusief 21% BTW

Taal: de training is volledig Engelstalig

Locatie: Gorinchem

Inclusief: Lunches, lesmateriaal, examen, officieel certificaat

Inschrijven kan via mail opleiding@arbode.nl onder vermelding van “inschrijving Lead Auditor Training”.

14 mei 2018: Kosten en baten van de RI&E

Uit onderzoek blijkt dat 1 euro investering in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro oplevert (Bron: ISSA).

Wat zijn nu de kosten en baten van een RI&E. Onderstaand overzicht geeft dit schematisch weer.

Voor een volledige toelichting wordt verwezen naar de volgende “link”.

(Bron: Steunpunt RI&E).

11 april 2018: Een metamorfose

Met trots presenteren wij vandaag onze nieuwe identiteit met nieuw logo en nieuwe website.

Arbode is in 1994 opgericht als opleidings- en adviesbedrijf op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. Vooral de vraag naar VCA- en BHV-trainingen eind jaren 90 heeft een enorme groei teweeg gebracht. In 2002 is Arbode overgegaan naar de huidige eigenaar Pieter Valk en is er een detacheringsafdeling toegevoegd. In 2005 is de consultancy afdeling van een grote arbodienst overgenomen en is er verder gegroeid naar een organisatie met 90 medewerkers in dienst en een flexibele schil van 40 freelancers. De gewijzigde omstandigheden die zijn ontstaan tijdens de kredietcrisis, waren een goed moment om de visie van de organisatie te herzien en Arbode te herprofileren. In 2016 is begonnen met het organisatorisch samenvoegen van de entiteiten Arbode en Arbode Consultancy, wat in 2017 heeft geleid tot het uitwerken van een gezamenlijke identiteit. 11 april 2018 is de nieuwe identiteit van Arbode gepresenteerd.

Als professionals in preventie onderscheiden wij ons van de vele aanbieders in de markt en zetten we de nieuwe standaard in opleidingen, advisering en detachering neer op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu.

Nieuws

4 mei 2020: Corona, uw RI&E moet worden aangevuld!

Steeds meer bedrijven voelen de gevolgen van het coronavirus. Ook door de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd over social distancing en de gevolgen van de noodverordeningen die Veiligheidsregio’s vaststellen. De komende tijd hebben we te maken met de “anderhalve meter economie”.

Werkgevers lopen tegen vragen aan: wat moet ik als werkgever doen en hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers veilig kunnen werken? Arbode, professionals in preventie, heeft in korte tijd veel expertise verworven op het thema arbeid en corona. Wij bieden onze diensten aan via coronahelpdesk.nu

Aangezien het er steeds meer op lijkt dat we voorlopig nog niet van het coronavirus af zijn, is het nodig en verplicht om uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) aan te vullen met de risico’s omtrent corona en de maatregelen die u heeft getroffen om besmetting te voorkomen: de RI&E corona. Inspectie SZW kan hier op handhaven (link).

Is de werkplek corona-proof ingericht? Zijn er afspraken ten aanzien van bezoekers, klanten? Zijn medewerkers voldoende op de hoogte van welke voorzorgsmaatregelen moeten nemen? Is de BHV-organisatie aangepast aan het onderwerp corona?

Ook moeten risico’s die voortkomen uit de maatregelen omtrent corona voorkomen worden meegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thuiswerken. Is thuiswerken nog niet opgenomen in de RI&E en gebeurt dit nu vanwege de coronacrisis wel? Dan dient u dit op te nemen in de RI&E.

30 december 2019: Handhaving en maatwerk, het recept voor de komende 25 jaar RI&E.

2019, het was het 25-jarig bestaan van de wettelijke verplichting om als onderneming met personeel een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Maar liefst 50% van alle ondernemingen in Nederland, vooral kleinbedrijf, heeft nog geen RI&E. Driekwart daarvan geeft als reden op dat ze niet weten van de verplichting. De RI&E 25 jaar verplicht: een jubileum met een zwart randje als je het mij vraagt.

Ikzelf had dit jaar eveneens een 25 jarig jubileum. Ik zat 25 jaar in het arbovak en heb die 25 jaar RI&E-verplichting dus van dichtbij meegemaakt. In den beginne waren er zo’n drietal methodieken, waaronder ABRIE en IMA. RI&E uitvoeren was pionierswerk. Dat leverde RI&E’s op met een tienvoud aan tijdsinvestering (= kosten) en een tienvoud aan dikte van rapporten. Gaandeweg kwamen er digitale instrumenten en vele branchespecifieke doe-het-zelf instrumenten. Dat zou kosten- en tijdbesparend moeten zijn, vooral voor kleinere bedrijven. Desondanks heeft vooral kleinbedrijf nog steeds geen RI&E.

Hoe krijgen we nu het percentage van ondernemingen met een RI&E omhoog? Naar mijn mening kan dat door meer in te zetten op handhaving en maatwerk.

Handhaving doet Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie. Voorheen was de pakkans als je geen RI&E had nihil. En werd je “gepakt”, dan kreeg je vaak nog enkele maanden respijt om een RI&E te doen. Wat gebeurt er als er op een weg een maximale snelheid van 80 km/h mag rijden, maar je weet dat de pakkans beperkt is en dat als je gepakt wordt je eerst een waarschuwing krijgt? Dan zal het merendeel harder rijden dan 80 km/h.

Sinds zomer 2019 is het niet hebben van een RI&E een direct beboetbaar feit geworden: geen RI&E dan meteen een bon. Daarnaast is Inspectie SZW begonnen met brieven te sturen aan ondernemingen, met het verzoek om binnen 2 weken de RI&E aan te leveren. Die nieuwe aanpak laat al de eerste resultaten zien. Verscheidene bedrijven hebben al bij ons aangeklopt met de vraag of we binnen een week een RI&E konden doen. Ook opgelegde boetes resulteert in meer RI&E-aanvragen.

Inspectie SZW heeft onlangs het aantal inspecteurs sterk uitgebreid, die in 2020 voor “meer blauw op straat” gaan zorgen.

Het tweede te volgen spoor is maatwerk. De meeste branchespecifieke doe-het-zelf-instrumenten, vooral gemaakt voor kleinbedrijf, munten niet uit in gebruiksgemak. Lange lijsten met heel veel vaak te moeilijke tekst en vaak is er moeilijk een plan van aanpak te genereren. Daar wordt de drukke kleine ondernemer niet blij van, waardoor die RI&E blijft liggen. De crux zit hem in het leveren van maatwerk: bijvoorbeeld een laagdrempelige lijst in plan van aanpak vorm, die past bij de grootte van de organisatie, welke eerst door de organisatie wordt ingevuld en daarna in samenwerking met een arboprofessional ter plaatse wordt aangevuld. Op deze manier doen wij succesvol RI&E’s bij een landelijke keten van bakkers.

Om aanpak van geconstateerde knelpunten beter over de bühne te krijgen is het belangrijk dat adviezen passen bij de aard en de grootte van het bedrijf: bij een grote zorginstelling heb je het over opstellen van beleid, bij de bakker om de hoek over arboregels.

Handhaving en maatwerk, het recept voor de komende 25 jaar RI&E.

Ruben van Mook, Arbode

27 februari 2019: Inspectie SZW roept bedrijven op meer te investeren in veiligheidscultuur

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met vier procent is gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. Vorig jaar vielen bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van de 54 dodelijke slachtoffers die vielen bij ongevallen in 2017. De meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie.

Inspecteur-generaal Marc Kuipers: ,,Dit is een triest bericht. Het is in ons aller belang dat wie ’s ochtends gezond naar zijn werk gaat, ’s avonds ook weer veilig en gezond thuiskomt. Helaas is veilig werk niet vanzelfsprekend. We zien in deze economie dat er sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Gevolg: meer onveilige situaties en meer ongelukken. Ik roep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.“

Ongelukken tijdens het werk komen relatief meer voor bij kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Per honderdduizend werknemers van kleine bedrijven zijn 67 mensen betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 46 en 11 personen. Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn ook vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken.

Bij het onderzoek naar de toedracht van ernstige arbeidsongevallen bekijkt de Inspectie SZW of er regels zijn overtreden en hoe een ongeval voorkomen kan worden. Deze onderzoeken zijn nauwgezet en daarmee tijdrovend. De Inspectie SZW breidt daarom momenteel het aantal medewerkers uit om gaandeweg de balans tussen ongevalsonderzoek en proactieve inspecties te herstellen. Ook bekijkt de Inspectie SZW de mogelijkheid dat bedrijven na een ongeval zelf met een verbeterplan komen waarin goede preventieve maatregelen staan. Daarvoor is gedrag en cultuur in organisaties nodig waarin veel aandacht is voor het voorkomen van ongevallen en voor gezond en veilig werken.

(Bron: I-SZW)

17 februari 2019: Boetes ontbreken RI&E en plan van aanpak omhoog en direct beboetbaar.

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een R&E en voor Staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dat echt te weinig. De RI&E vormt immers de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Daarom gaan dit voorjaar de boetes omhoog voor het niet hebben van een up to date RI&E en plan van aanpak. Het niet kunnen tonen van een RI&E of plan van aanpak wordt direct beboetbaar. Zo blijkt uit de brief van 14 februari van de staatssecretaris aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Wat betekent dat nu concreet voor het ontbreken van een RI&E of plan van aanpak: de normbedragen voor boetes worden maximaal respectievelijk €4.500,- en €3.000,-. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete.

Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven met minder medewerkers geldt het volgende percentage:

 • bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;
 • bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;
 • bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent;
 • bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent;
 • bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procent;
 • bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent.

Wanneer een bedrijf met 7 medewerkers geen RI&E heeft, dan kan een boete worden opgelegd van €900,-. Voor de duidelijkheid: dat is geen afkoopsom. Er moet nog steeds een RI&E worden opgesteld.

21 november 2018: Lead Auditor Training ISO9001 wegens groot succes herhaald

Binnenkort organiseert samenwerkingspartner AJA Registrars wederom een IRCA erkende Lead Auditor Training ISO 9001. De training was deze zomer in korte tijd volgeboekt. Daarom wordt de training in januari 2019 wederom georganiseerd.

In deze vijfdaagse Lead Auditor Training ISO 9001 leert u de aanpak en de praktijk van het managen en uitvoeren van interne en externe kwaliteitsmanagementaudits. U maakt op een heldere manier kennis met norminterpretatie en leert verschillende audittechnieken. De Lead Auditor Training wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Data: 21 t/m 25 januari 2019

Tijdsduur: vijf dagen tijdens kantooruren

Investering: € 1.750,- p.p. exclusief 21% BTW

Taal: de training is volledig Engelstalig

Locatie: Industrieweg 30, 4283 GZ Giessen

Inclusief: Lunches, lesmateriaal, examen, officieel certificaat

Inschrijven kan via mail info@aja.nl onder vermelding van “inschrijving Lead Auditor Training 2019”. Voor nadere informatie over de training kunt u bellen met 0180-469956 of mailen. Voor de diensten die AJA Registrars kan leveren, wordt u verwezen naar www.aja.nl.

9 november 2018: Arbeidsveiligheidsscan laaggeletterdheid/anderstaligen

Het zo veilig mogelijk laten werken en gezond houden van medewerkers, dat is waar het ons om gaat. Om dat te bereiken is het van groot belang dat de informatie over veiligheid aansluit bij de geletterdheid en taalvaardigheid van medewerkers.

Om u een beeld te geven over laaggeletterdheid:

 • 2,5 miljoen mensen, dit is 1 op de 6 van de volwassenen, is laaggeletterd
 • 57% van de laaggeletterde mensen werken

Het is van groot belang dat ook laaggeletterde mensen op de juiste manier op de hoogte worden gebracht van de arbeidsrisico’s en op een voor hun aansluitende manier werkinstructies ontvangen. Zo’n 80% van de Nederlanders kan goed lezen tot op het zogenaamde B1 niveau. Dat is een manier van schrijven waarbij veel alledaagse en werk gerelateerde taal wordt gebruikt. Heel veel werkinstructies zijn echter geschreven op het zogenaamde C1-leesniveau. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van complexe teksten en lange technische instructies. Dat is een niveau waar zo’n 85% van de Nederlanders moeite mee heeft! Stelt u zich eens voor wat dat betekent voor de beoogde overdracht van veiligheidskennis in de dagelijkse praktijk.

Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. Zo goed, dat er wegens krapte op de arbeidsmarkt steeds vaker anderstaligen worden ingehuurd uit het buitenland, zoals bijvoorbeeld Polen, Bulgarije, Roemenië. Vaak zijn deze mensen de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig. Het communiceren over veilig werken is dan een enorme uitdaging. Door miscommunicatie kunnen gevaarlijke situaties op de werkplek ontstaan.

Alle reden voor Arbode om over te gaan tot de ontwikkeling van de zogenaamde arbeidsveiligheidsscan laaggeletterdheid/anderstaligen. Deze scan bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Samen met u inventariseren we op welk niveau uw veiligheidsinformatie is geschreven en wordt gedeeld en wat het niveau van geletterdheid is van de medewerkers in uw organisatie. Dat geeft inzicht in de eventuele risico’s die ontstaan door het niet aansluiten van de niveaus van beiden.
 • Vervolgens ondersteunen we bij het maken van een plan van aanpak, waarbij we advies uitbrengen over de mogelijkheden om de overdracht van veiligheidskennis beter aan te laten sluiten bij het taalvaardigheidsniveau van uw medewerkers. Daarbij bespreken we graag welke de alternatieve manieren zijn, om kennis rondom veiligheid effectief over te dragen aan laaggeletterde en anderstalige medewerkers, zodat ook zij veiligheidsinformatie begrijpen en kunnen toepassen. Dat kan door het aanpassen van het taalniveau, maar bijvoorbeeld ook door visuele vertaling van de informatie of het inzetten van apps.

Wilt u meer weten? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem contact op met Masja van Loy, mvloy@arbode.nl, 06-45880117.

Masja van Loy is veiligheidskundige. Haar afstudeerscriptie had als onderwerp laaggeletterdheid. Haar interesse in laaggeletterdheid is ontstaan in haar 22 jaar werkervaring in de bouw, waarbij zij regelmatig te maken kreeg met laaggeletterde collega’s, die (werk)instructies niet of niet volledig hadden begrepen. Dat heeft geleid tot haar zoektocht naar kennisoverdracht op maat. Tijdens het onlangs gehouden VCA-congres was Masja één van de sprekers.

19 juni 2018: Oorzaken en aandeel van verzuim in 2017

Volgens cijfers van CBS was de voornaamste oorzaak van verzuim in 2017 “griep en verkoudheid”.

Als gekeken wordt naar oorzaak van verzuim in relatie tot het aandeel van deze oorzaak in het totale aantal verzuimdagen, dan lijken “psychische klachten, overspannenheid en burn-out” het grootste aandeel te hebben (25%) in het totale aantal verzuimdagen. Wanneer het aandeel van alle “houdings- en bewegingsklachten” worden opgeteld, dan is het aandeel ook 25%.

Uit bovenstaande blijkt dat bijzondere aandacht voor PSA en fysieke belasting een groot effect kan hebben op de kosten van verzuim.

12 juni 2018: Per 1 juli 2018 geen basiscontract arbodienstverlening? Dat kan geld kosten!

Per 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. Een van de belangrijkste punten van deze nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 werden afgesloten moesten meteen voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten gold een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners kregen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Over enkele weken moet dus iedere werkgever over zijn op het nieuwe contract.

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Hierbij heeft de inspectie SZW de mogelijkheid een boete op te leggen. Inmiddels is bekendgemaakt hoe hoog de boetes zijn. Hieronder een schematisch overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Arbowet 2017 en de bijbehorende boetes.

Boetes omtrent het basiscontract

 • Geen basiscontract: € 1.500
 • Basiscontract niet compleet: € 750
 • Adviseren van de werkgever over de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet opnemen in basiscontract: € 750
 • De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen in het basiscontract: € 1.500

Boetes omtrent preventiemedewerkers

 • Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers): € 1.500

Boetes omtrent open spreekuur

 • Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur: € 1.500

Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts

 • Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts: € 1.500
 • Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek te bezoeken: € 1.500
 • Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende werknemers wanneer een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mist: € 340

Boetes omtrent second opinion

 • Geen mogelijkheid tot second opinion: € 1.500
 • Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion: € 750

Houd er rekening mee dat Inspectie SZW in de meeste gevallen eerst een waarschuwing of eis tot naleving geeft. Indien blijkt dat situatie niet verandert, kan de inspectie SZW een boete opleggen. In geval van geen basiscontract wordt vanaf 1 juli altijd meteen een boete opgelegd.

8 juni 2018: TROTS! Maarten Bottelier, Arbode MVK-deelnemer, krijgt eervolle vermelding NVVK-prijs 2018

Op 7 juni 2018 was de uitreiking van de NVVK-prijs. De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde kent sinds 1995 jaarlijks prijzen (en/of eervolle vermeldingen) toe aan de auteurs van de beste afstudeerscripties van opleidingen tot middelbare, hogere en postdoctorale veiligheidskundige in het Nederlandse taalgebied.

Van de vele ingezonden samenvattingen van scripties zijn 10 scripties in het geheel door een deskundige jury beoordeeld. Daarvan zijn 5 scripties genomineerd. De MVK-scriptie van Arbode MVK-deelnemer Maarten Bottelier moest concurreren met een HVK-scriptie, twee academische MoSHE-scripties en een universitaire master-scriptie. Op zich al een hele prestatie om van alle MVK-opleidingen als enige MVK-deelnemer op het podium te staan. Het is dan extra knap te mogen wedijveren met de HBO+ concurrentie. Een eervolle vermelding is dan een prachtig resultaat.

De scriptie van Maarten Bottelier heeft als titel “Rekenhulp voor hijswerk”. Deze rekenhulp (“Hijshulp”) is een applicatie voor smartphones waarmee simpel en snel kan worden berekend of een te hijsen last veilig is aangeslagen. De normen die daarbij gehanteerd worden zijn door de branchevereniging voor Verticaal Transport (VVT) beschreven in AI17.

Naast een aantal details die worden berekend, zoals o.a. de hijshoogte, is de maximale massa die in de berekende hijsconfiguratie mag worden gehesen de belangrijkste uitkomst.

Vooral in de industrie wordt vanwege toenemende veiligheidseisen steeds vaker gewerkt met hijsplannen. Die plannen worden in de regel berekend en getekend vanachter een pc en er komt het nodige rekenwerk aan te pas. Als het moment daar is dat de last volgens plan is aangeslagen is het aan de kraanmachinist om te beoordelen of het hijsen veilig kan beginnen. Redelijkerwijs kan men niet van een kraanmachinist verwachten dat hij op locatie alle kennis en middelen paraat heeft om een complex hijsplan nauwkeurig te controleren. Daar wringt de schoen: verantwoordelijkheid dragen voor een voorgeschreven handelswijze zonder die te kunnen controleren.

Er bestaan vuistregels om te bepalen wat de maximaal te hijsen massa van een last is. De Hijshulp gebruikt een rekenformule die hetzelfde bepaalt maar met meer precisie. De uitkomsten van de berekening leveren concrete gegevens op waaruit men kan afleiden of de last wel of niet veilig is aangeslagen.

De rekenformule berust op het feit dat er een verband bestaat tussen de hoek waarin hijsgereedschap hangt en de maximale massa die men ermee kan hijsen.

Uit het juryrapport:Het betreft een eenvoudige en bovenal praktische uiteenzetting over hijsen. De auteurslaagt er in om kort en bondig een actueel probleem te vertalen naar een praktische tool. Bij onvoorziene wijzigingen in bijvoorbeeld de leng, het gewicht van de last of de tilhoogte kan zo een laatste taakrisico-analyse worden gedaan met een goede berekening.

Deze rekenhulp is een praktisch hulpmiddel, dat hopelijk incidenten, zoals deze regelmatig in het nieuws zijn, kan gaan voorkomen.”

Ook een MVK-opleiding volgen? Zie hier voor nadere info.

5 juni 2018: e-magazine verantwoord opdrachtgeverschap rond veilig werken in bouw en infra (I-SZW)

Veel opdrachtgevers in de bouw en infra zijn zich er niet van bewust dat zij een wettelijke verantwoordelijkheid hebben voor veilig en gezond werken tijdens de bouw. Er is ook nogal eens onduidelijkheid over wat deze verantwoordelijkheid inhoudt. De Inspectie SZW helpt hen op weg met een online magazine Verantwoord opdrachtgeverschap.

Arbode heeft speciaal voor V&G-coördinatie in de uitvoeringsfase een tweedaagse opleiding. Zie hier voor nadere info.

4 juni 2018: Week van de RI&E 2018 (11-15 juni)

De Week van de RI&E is een jaarlijks terugkerend initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).

Vragen over RI&E? Neem vrijblijvend contact met ons op. Dat kan natuurlijk ook als het geen “Week van de RI&E” is.

Uit onderzoek blijkt dat 1 euro investering in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro oplevert (Bron: ISSA).

Wat zijn nu de kosten en baten van een RI&E. Onderstaand overzicht geeft dit schematisch weer.

Voor een volledige toelichting wordt verwezen naar de volgende “link”.

(Bron: Steunpunt RI&E).

1 juni 2018:

Inspectie SZW onderzoekt veiligheid in praktijklokalen

De Inspectie SZW gaat op scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs controleren op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in praktijklokalen. Het gaat om lokalen waar leerlingen les krijgen in bijvoorbeeld metaal- of houtbewerking. Recente ongevalsmeldingen bij de Inspectie SZW wijzen op een mogelijke verslapping van de aandacht voor veiligheid in praktijklokalen. De Inspectie SZW heeft daarom besloten hier opnieuw te inspecteren.

Jonge mensen die een vak leren, moeten ‘arboproof’ worden opgeleid. Dit is niet alleen belangrijk voor de latere beroepspraktijk, maar ook tijdens de beroepsvorming nu. Het gaat om kennis hebben van de risico’s van het vak en het aanleren van de juiste vaardigheden om daar goed mee om te kunnen gaan. Een echte vakman of vakvrouw werkt arboproof, is de stelling van de Inspectie SZW.

Praktijklokalen spelen een belangrijke rol bij het aanleren van die vaardigheden. De veiligheid daarvan is in het recente verleden een belangrijk speerpunt geweest van de Inspectie SZW. Veel scholen hebben nadien verbeteringen doorgevoerd. Toch zijn er recentelijk weer ongevallen gemeld.

De inspecties naar de arbeidsomstandigheden in praktijklokalen vinden plaats in de eerste twee weken van juni. De scholen die bezocht worden zijn VMBO- en MBO-scholen met praktijklokalen voor metaal-en/of houtbewerking. Aandachtspunten tijdens de inspectie zijn: machineveiligheid en veiligheid arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaats, blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals lasrook en houtstof, arbozorg en onderhoud en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit zijn zaken waar onze veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten over kunnen adviseren.

(Bron I-SZW)

28 mei 2018: Nationale enquête arbeidsomstandigheden (NEA): bron van arbo-informatie.

De NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers.

De NEA wordt sinds 2003 uitgevoerd. De doelpopulatie van de NEA zijn werknemers die in Nederland wonen en werken en tussen de 15 en 65 jaar (2003-2013) of tussen de 15 en 75 jaar (vanaf 2014) zijn. In de periode 2003-2013 deden jaarlijks gemiddeld ruim 23.000 werknemers mee. Vanaf 2014 is de steekproef vergroot van 80.000 naar 140.000 werknemers. In 2017 vulden ruim 45.000 werknemers de NEA daadwerkelijk in. De verzamelde gegevens worden door weging representatief gemaakt voor de populatie. Daardoor is het mogelijk om op basis van de NEA valide uitspraken te doen over alle werknemers van Nederland.

In de NEA Benchmarktool kunt zelf de meest recente NEA-resultaten bekijken en vergelijken. Bijvoorbeeld voor verschillende beroepsgroepen. De benchmarktool geeft ook inzicht in trends in de NEA resultaten.

23 mei 2018: “Werkgevers, zet arbo bovenaan de agenda”

Regelmatig wordt er laatdunkend over het onderwerp “arbo” gesproken: “belachelijk”, “overtrokken”, “typisch Nederlands”, “allemaal flauwekul”! Maar bij ongewijzigd beleid neemt de ziektelast in 2025 als gevolg van demografische ontwikkeling toe met 15% = 5.300.000 extra verzuimdagen!!!!!

Daarom het advies aan werkgevers: zet arbo bovenaan de agenda.

Onderstaand infographic spreekt verder voor zich (Bron: I-SZW).

15 mei 2018: Start campagne “Veilig werken met gevaarlijke stoffen”

Op 14 mei ging de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start.

1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Dat kan leiden tot ernstige ziekten zoals astma, COPD en longkanker. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door gevaarlijke stoffen.

Ruim een miljoen Nederlanders heeft te maken met gevaarlijke stoffen op het werk, zoals houtstof, kwartsstof, dieselrook, lasrook en isocyanaten.

De arbeidshygiënisten van Arbode zijn specialist in het in kaart brengen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het adviseren over maatregelen om blootstelling te voorkomen of verminderen conform de arbeidshygiënische strategie.

14 mei 2018: Lead Auditor Training ISO9001

Binnenkort organiseren wij in collegiale samenwerking een IRCA erkende Lead Auditor Training ISO 9001.

In deze vijfdaagse Lead Auditor Training ISO 9001 leert u de aanpak en de praktijk van het managen en uitvoeren van interne en externe kwaliteitsmanagementaudits. U maakt op een heldere manier kennis met norminterpretatie en leert verschillende audittechnieken. De Lead Auditor Training wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Data: 16 tot en met 20 juli 2018, week 29

Tijdsduur: vijf dagen

Investering: € 1.750,- p.p. exclusief 21% BTW

Taal: de training is volledig Engelstalig

Locatie: Gorinchem

Inclusief: Lunches, lesmateriaal, examen, officieel certificaat

Inschrijven kan via mail opleiding@arbode.nl onder vermelding van “inschrijving Lead Auditor Training”.

14 mei 2018: Kosten en baten van de RI&E

Uit onderzoek blijkt dat 1 euro investering in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro oplevert (Bron: ISSA).

Wat zijn nu de kosten en baten van een RI&E. Onderstaand overzicht geeft dit schematisch weer.

Voor een volledige toelichting wordt verwezen naar de volgende “link”.

(Bron: Steunpunt RI&E).

11 april 2018: Een metamorfose

Met trots presenteren wij vandaag onze nieuwe identiteit met nieuw logo en nieuwe website.

Arbode is in 1994 opgericht als opleidings- en adviesbedrijf op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. Vooral de vraag naar VCA- en BHV-trainingen eind jaren 90 heeft een enorme groei teweeg gebracht. In 2002 is Arbode overgegaan naar de huidige eigenaar Pieter Valk en is er een detacheringsafdeling toegevoegd. In 2005 is de consultancy afdeling van een grote arbodienst overgenomen en is er verder gegroeid naar een organisatie met 90 medewerkers in dienst en een flexibele schil van 40 freelancers. De gewijzigde omstandigheden die zijn ontstaan tijdens de kredietcrisis, waren een goed moment om de visie van de organisatie te herzien en Arbode te herprofileren. In 2016 is begonnen met het organisatorisch samenvoegen van de entiteiten Arbode en Arbode Consultancy, wat in 2017 heeft geleid tot het uitwerken van een gezamenlijke identiteit. 11 april 2018 is de nieuwe identiteit van Arbode gepresenteerd.

Als professionals in preventie onderscheiden wij ons van de vele aanbieders in de markt en zetten we de nieuwe standaard in opleidingen, advisering en detachering neer op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu.

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.