Missie/visie

Missie/Visie

Missie
Het leveren van vakinhoudelijke ondersteuning op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu aan bedrijven en organisaties ter bevordering van veiligheid in de ruimste zin des woords.

“HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION”. Het zo veilig mogelijk laten werken van medewerkers, dat is waar het ons om gaat. Medewerkers zijn het kapitaal van de onderneming.
Wij helpen graag bij het gezond houden van medewerkers en dus de organisatie, zowel de eigen organisatie als die van onze klanten!

Visie
Door een kwalitatief goed product te combineren met een landelijke dekking en een breed assortiment aan KAM gerelateerde producten, onderscheidt Arbode zich van andere aanbieders. Een langdurig partnership ontstaat door kwaliteit te combineren met een eerlijke prijs waarbij betrouwbaarheid en integriteit essentieel zijn.

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.