DLP

Opleiding DLP

Inleiding

Bij het werken in of met verontreinigde bodem dienen naast milieumaatregelen ook maatregelen getroffen worden om de medewerkers te beschermen. In de CROW publicatie 400 (tweede gewijzigde druk, december 2017) worden de maatregelen beschreven die bij het werken in verontreinigde bodem getroffen moeten worden. Door te werken volgens de CROW 400 wordt voldaan aan de eisen die in de diverse arbowet- & regelgeving worden gesteld voor dit type werkzaamheden.

Eén van de maatregelen is dat er een  Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) is aangesteld.  De DLP ziet toe op de naleving van de arbeidshygiënische afspraken, houdt registraties bij, is contactpersoon van bevoegd gezag en veiligheidskundige, voert metingen uit, etc.

Doel

Opleiden tot Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) conform CROW publicatie 400.

Duur en inhoud

De opleiding DLP wordt gegeven in twee lesdagen, met een schriftelijke examen aan het einde van de tweede lesdag.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Relevante wet- & regelgeving
  • Verantwoordelijkheden van betrokken partijen
  • Gezondheidsrisico’s bij werken in de bodem
  • Blootstellingsroutes van verontreinigingen
  • Arbeidshygiënische strategie
  • Indeling in veiligheidsklassen
  • Arbeidshygiënische zonering
  • Filteroverdruksystemen

Kosten

Kosten bedragen € 550,- per persoon inclusief schriftelijk examen, handouts en catering exclusief CROW publicatie 400.

Let op! Voor het werken in de klassen ‘Rood vluchtig’ en ‘Zwart’ moet de DLP geregistreerd zijn bij het CROW. Hiervoor verzorgen wij de cursus R-DLP. De cursus R-DLP is ter voorbereiding op het CROW-examen.

Let op, het examen dient door de kandidaten of opdrachtgever zelf te worden aangevraagd bij CROW. Dit gaat buiten Arbode om.

Deze aanvullende cursusdag kost € 295,- ex btw. Dit is inclusief lesmateriaal, catering en gebruik meetapparatuur.

Wilt u de R-DLP volgen neem dan contact op met Arbode 0183-648864 of vul onderstaand contactformulier in.

Bij een in-company opleiding wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de opleidingsmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee. U verzorgt de lesruimte en de catering. Bij een open inschrijving organiseert Arbode de opleiding op een eigen locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via onderstaand overzicht.

Informatie aanvragen over DLP

Informatie aanvragen

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.