Advies

Advies: ons portfolio

Vaststellen van risico’s / risico-analyses:

 • Uitvoering/toetsing arbo risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E);
 • RI&E daken / gebouwen
 • RI&E arbeidsmiddelen
 • RI&E beeldschermwerk
 • RI&E gevaarlijke stoffen
 • RI&E geluid
 • RI&E biologische agentia
 • RI&E fysieke belasting
 • RI&E persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Milieu Aspecten Register
 • ATEX, explosieveiligheid
 • ARIE
 • TRA, LMRA
 • HAZOP

Blootstellingsmetingen / verdiepend onderzoek:

 • Stof, gassen, dampen
 • Biologische agentia (schimmels, bacteriën)
 • Thermisch binnenklimaat
 • Binnenmilieu
 • Lawaai
 • Geluidshinder/akoestiek
 • Verlichting
 • Trillingen
 • Legionella
 • Beeldschermwerkplekken
 • Ergonomie
 • Straling
 • Welzijn/PSA

Brandveiligheid

 • Brandveiligheidscan
 • BHV- / bedrijfsnoodplannen
 • Ontruimingstekeningen / -plannen
 • Ontruimingsoefeningen

Opzetten en onderhouden van managementsystemen:

 • VCA; VCU
 • ISO9001 (kwaliteit)
 • ISO14001 (milieu)
 • OHSAS18001/ISO45001 (arbo)
 • ISO27001 (informatiebeveiliging)
 • CO2-prestatieladder

Overig advies:

 • Arbo/milieu advies bij nieuwbouw/verbouw
 • Gebouwscan
 • Opstellen/toetsen V&G-plan
 • Elektrische veiligheid NEN3140/NEN1010
 • Milieu effect rapportage
 • Ongevals analyse (Tripod)
 • Explosie veiligheids document EVD
 • Stoffen (ADR, opslag, etikettering, Reach)
 • PAGO / PMO
 • Medische keuringen
 • Safety behaviour
 • Safety culture

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers op 0183-649367