Preventiemedewerker

Open inschrijving, €450,- ex BTW

Opleiding Preventiemedewerker

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Hiervoor moet u verschillende dingen doen, onder andere een preventiemedewerker aanstellen. Dit is al een verplichting sinds 2005. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen. Zij zijn deskundige medewerkers binnen het bedrijf die u adviseren over de arbeidsomstandigheden.

Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak. Hierbij adviseren zij en werken zij samen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende collega’s.

Algemeen

Preventiemedewerkers kunnen een vraagbaak zijn voor uw werknemers. Zij kennen de werksituaties en –processen en kunnen daardoor helpen bij het verkleinen van de risico’s.

Op 1 juli 2017 is de arbeidsomstandighedenwet aangepast. Ook de preventiemedewerker heeft hiermee te maken.

De opleiding Preventiemedewerker heeft als doel kennis en inzicht te verstrekken in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Voor de preventiemedewerker is een opleiding niet verplicht, maar wel aan te raden.

De opleiding wordt gegeven door deskundige docenten met een ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden, die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen.

Programma

De opleiding Preventiemedewerker is voor zowel beginnende als ervaren preventiemedewerkers en wordt gegeven voor maximaal 12 deelnemers en duurt 1 dag. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Arbo-wetgeving
 • Veranderingen in de Arbo-wet 2017
 • Rol van de Preventiemedewerker binnen de organisatie
 • Organiseren van preventietaken
 • Werkgevers- en werknemersverplichtingen
 • Aansprakelijkheid
 • Partijen in arboland
 • De preventiemedewerker als adviseur
 • Arbozorgsysteem: de 5 W’s
 • Waar haal ik mijn informatie
 • Cursusmateriaal en afsluiting
 • Elke deelnemer ontvangt een naslagwerk en een certificaat van deelname.
Prijs

De kosten bedragen € 450,- per persoon exclusief BTW, inclusief naslagwerk en catering.

Bij een in-company training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee. U verzorgt de lesruimte en de catering.

Offerte aanvragen voor in-company opleiding preventiemedewerker

Offerte aanvragen

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.