Asbest-herkenning

Inleiding
Dat asbest een product is dat nog altijd jaarlijks slachtoffers eist weten we allemaal. Asbest is op grote schaal toegepast en we komen het nog dagelijks tegen. Zo lang als je maar weet dat het asbest betreft, is dat ook niet erg. Je kunt er vanaf blijven en als je er wel mee in contact moet komen, kunnen de juiste beheersmaatregelen getroffen worden. Maar daar zit nu juist het knelpunt. Weten we het als we in contact met asbest komen?

Doel
Het doel van de cursus is het in de praktijk herkennen van verdachte materialen of situaties.

Doelgroep
De cursus is voor iedereen die in het werk asbest tegen kan komen.

Duur en inhoud
In deze cursus van één dagdeel komen de volgende onderdelen aan bod:
• Wat is asbest?
• Wat zijn de gezondheidsrisico’s?
• Wet- & regelgeving
• Welke belangrijke eigenschappen heeft asbest?
• Welke toepassingen zijn er zoal?
• Praktijk asbestherkenning

De balans tussen theorie en praktische informatie binnen deze cursus wordt goed ontvangen. Met name de afsluitende praktijkoefening met (veilig verpakt) monstermateriaal geeft deze cursus meerwaarde voor de deelnemers.

Kosten
De kosten in 2024 bedragen € 160,- per persoon.

Bij een in-company cursus wordt de cursus op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de opleidingsmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee. U verzorgt de lesruimte en de catering.

Bij een open inschrijving organiseert Arbode de cursus op een eigen locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via onderstaand overzicht.

Informatie aanvragen over Asbest-herkenning

Informatie aanvragen