Terms of Service

Aan de samenstelling en inhoud van deze website is de uiterst mogelijke zorg besteed. Arbode aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.

Alle nieuws items zijn rechten vrij over te nemen met bron vermelding. Indien nieuws van andere bronnen is opgenomen gebeurt dit uitsluitend met bron vermelding.

Prijzen en data genoemd op deze site zijn vrijblijvend en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.