BHV

In-company en open inschrijving

Opleiding BHV

Jaarlijks vinden er binnen Nederlandse bedrijven, ca. 4500 ongevallen plaats waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk is en breken er gemiddeld zo’n 800 branden uit waarvoor de brandweer moet uitrukken.

Als werkgever wordt u door de Arbowet (art. 15) verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er).

Wanneer er zich in uw bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten BHV-ers in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

Hoeveel BHV-ers heeft u nodig?

BHV is maatwerk. Het aantal benodigde BHV-ers hangt samen met de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s. Op basis van de RI&E zal de werkgever het juiste aantal BHV-ers moeten vaststellen. Er zullen voldoende BHV-ers aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendienst er altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn, zodat adequaat gehandeld kan worden in geval van een noodsituatie.

Als een bedrijf uit verschillende afdelingen bestaat, is het aan te raden dat de BHV-ers verspreid werken over het bedrijf en/of verschillende etages.

Arbode biedt vele mogelijkheden om BHV-trainingen te volgen.

De cursus Bedrijfshulpverlener Basis bestaat uit twee dagen. Op deze dagen worden de levensreddende handelingen (module LEH) en brand, communicatie en ontruiming (module BCO) behandeld. Tot slot wordt er op beide dagen, aan het einde van de dag, een examen afgenomen.

Duur
De cursus duurt 2 dagen inclusief examen.

Inhoud
Levensreddende handelingen:
• Eerste hulp.
• Redden en verplaatsen slachtoffers.
• Reanimatie en gebruik van een AED.
Bestrijden beginnende brand:
• Ontruiming.
• Communicatie en melden incidenten.
• Blussen met kleine blusmiddelen.

Bij een in-company training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee. U verzorgt de lesruimte en de catering. Voordeel van een in-company training is het kunnen oefenen met de realistische risico’s, omstandigheden en omgeving van de eigen organisatie.

Bij een open inschrijving organiseert Arbode de training op een locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via onderstaand cursusoverzicht.

(Prijzen excl. 21% BTW) en gelden voor 2023.
BHV Basis (incl. boek, 2 dagen) € 399,00
Herhaling BHV (1 dag) € 249,00
Herhaling brand of LEH (0,5 dag)€ 150,00
Alleen boek BHV basis€ 27,50
Pasje€ 8,00
BHV Basis theorie E-Learning per deelnemer€ 52,50
BHV Basis praktijkdag open inschrijving per deelnemer€ 249,00
BHV Basis praktijkdag in-companyop aanvraag

Voor meer informatie over de BHV basis E-Learning kunt u contact opnemen met Arbode via opleiding@arbode.nl

Offerte aanvragen voor in-company BHV-opleiding

Offerte aanvragen

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.