Bedrijfshulpverlening (BHV)

Jaarlijks vinden er binnen Nederlandse bedrijven, ca. 4500 ongevallen plaats waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk is en breken er gemiddeld zo’n 800 branden uit waarvoor de brandweer moet uitrukken.

Als werkgever wordt u door de Arbowet (art. 15) verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er).
Wanneer er zich in uw bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten BHV-ers in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

Hoeveel BHV-ers heeft u nodig?
BHV is maatwerk. Het aantal benodigde BHV-ers hangt samen met de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s. Op basis van de RI&E zal de werkgever het juiste aantal BHV-ers moeten vaststellen. Er zullen voldoende BHV-ers aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendienst er altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn, zodat adequaat gehandeld kan worden in geval van een noodsituatie.
Als een bedrijf uit verschillende afdelingen bestaat, is het aan te raden dat de BHV-ers verspreid werken over het bedrijf en/of verschillende verdiepingen.
Arbode biedt vele mogelijkheden om BHV cursussen te volgen.

Klassikale 2-daagse BHV basis cursus
De cursus Bedrijfshulpverlener Basis bestaat uit twee dagen. Op deze dagen worden de levensreddende handelingen (module LEH) en brand, communicatie en ontruiming (module BCO) behandeld. Tot slot wordt er voor beide modules een examen afgenomen.

Duur
De cursus duurt 2 dagen inclusief examen.

Inhoud
Levensreddende handelingen (LEH):
•  Eerste hulp
•  Redden en verplaatsen slachtoffers
•  Reanimatie en gebruik van een AED
Brand, Communicatie en Ontruiming (BCO):
•  Ontruiming
•  Communicatie en melden incidenten
•  Blussen met kleine blusmiddelen

BHV Basis E-Learning met praktijkdag
Alternatief voor de klassikale 2 daagse BHV Basis cursus is de BHV Basis theorie volgen via de E-Learning en de praktijkhandelingen doen tijdens de BHV praktijkdag. Dit is dezelfde dag als de BHV herhaling cursus in de cursuskalender.

Hoe werkt E-Learning?
Men krijgt via de e-mail een uitnodiging om digitaal de theorie van de BHV te leren/maken. Deze link is 1 jaar geldig.
Men kan dit thuis achter de laptop of PC doen.
Men is ongeveer 4 tot 6 uur bezig met de E-Learning. De E-Learning kan op elk gewenst moment onderbroken worden behalve tijdens de eindtoets. De eindtoets duurt ongeveer 15 minuten.

De E-Learning moet succesvol afgerond zijn voor deelname aan de praktijkdag.

Na het succesvol afronden van de E-Learning kan men digitaal een bewijs van deelname printen waarmee men aan de praktijkdag kan deelnemen.
Op de praktijkdag worden alle praktijk handelingen uitgevoerd. De praktijkdag is een open inschrijving maar het kan ook in company.

BHV Herhaling
Tijdens de BHV herhaling worden je kennis en vaardigheden uit de BHV Basis cursus weer opgefrist. De dag bestaat voornamelijk uit praktijkhandelingen.

In-company?
Bij een in-company cursus wordt de cursus op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee. U verzorgt de lesruimte en de catering. Voordeel van een in-company cursus is het kunnen oefenen met de realistische risico’s, omstandigheden en omgeving van de eigen organisatie.

Bij een open inschrijving organiseert Arbode de cursus op een locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via onderstaand cursusoverzicht.

Prijzen excl. 21% BTW en gelden voor 2024
BHV Basis (incl. boek, 2 dagen) € 399,00
Herhaling BHV (1 dag) € 250,00
Herhaling brand of levensreddend handelen (0,5 dag)€ 150,00
Alleen boek BHV Basis€ 27,50
Pasje€ 8,00
BHV Basis theorie E-Learning per deelnemer (diverse talen mogelijk)€ 52,50
BHV Basis praktijkdag open inschrijving per deelnemer€ 250,00
BHV cursus in-companyop aanvraag

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor BHV kunt u contact opnemen met Arbode via opleiding@arbode.nl

Offerte aanvragen voor in-company BHV-opleiding

Offerte aanvragen

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.