V&G Coördinator / Veiligheidscoördinator directe omgeving (VDO)

De rol en taken van de V&G Coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase. Inclusief de eisen aan het V&G plan initiatief-, ontwerp- , uitvoerings- en gebruiksfase.

Inleiding
Ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats en alle betrokkenen in de directe omgeving van de bouwplaats? Of ben je van plan om dat te worden? Dan is de cursus V&G-coördinator ontwerp en uitvoeringsfase en Veiligheidscoördinator Directe Omgeving van Arbode iets voor jou!

Doel
In deze cursus leer je alles over de verantwoordelijkheden en taken van een V&G-coördinator ontwerp en uitvoeringsfase en de Veiligheidscoördinator directe omgeving.
De Veiligheidscoördinator directe omgeving (VDO) is sinds 1 januari 2024 verplicht bij bouw- en sloopwerkzaamheden. De VDO is verantwoordelijk voor de veiligheid in de directe omgeving van de bouwplaats. Dit is de omgeving waarin mensen kunnen komen die niet direct betrokken zijn bij de bouwwerkzaamheden, zoals omwonenden, bezoekers en schoolkinderen.
Je krijgt inzicht in de wet- en regelgeving, de verschillende fasen van een bouwproject en de risico’s die daarbij komen kijken. De cursus is een mix van theorie en veel oefenen met praktijkopdrachten.

Duur
De cursus bestaat uit twee dagen:
• Dag 1: V&G-coördinator ontwerp en uitvoeringsfase
• Dag 2: Veiligheidscoördinator directe omgeving (VDO)

Dag één mag los gevolgd worden.

Om dag twee te kunnen volgen is het verplicht om eerst dag één te hebben gevolgd. Indien je bij ons minder dan drie jaar geleden al de cursus V&G-coördinator ontwerp en uitvoeringsfase hebt gevolgd dan verlenen wij je vrijstelling voor dag 1. Dit moet je kunnen aantonen door middel van een digitaal bewijs van deelname.
De cursus wordt gegeven door ervaren docenten met een brede kennis van bouwveiligheid. De cursus is praktijkgericht, zodat je na afloop direct aan de slag kunt.

Cursusprogramma
De inhoud van deze cursus is gebaseerd op het gestelde in het Arbobesluit, Afdeling 5 “Bouwproces” en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

Dag 1: V&G-coördinator ontwerp en uitvoeringsfase
• Doel en nut V&G plannen
• Van RI&E tot LMRA
• Werken met en interpreteren van Arbowet- en regelgeving en Arbocatalogi
• Rol van de coördinator V&G plan ontwerpfase
• Opstellen/toetsen van een V&G plan ontwerpfase
• Van V&G-plan ontwerpfase naar V&G plan uitvoeringsfase
• Rol van de coördinator V&G plan uitvoeringsfase
• Opstellen/toetsen van een V&G plan uitvoeringsfase
• Rol van de coördinator bij onder/neven aannemers
• Functie van V&G deelplannen
• Het beoordelen van V&G deelplannen
• Integreren van V&G deelplannen
• Van statisch naar dynamisch V&G plan
• Wat te doen bij geconstateerde afwijkingen in de uitvoering
• De rol van de TRA bij het V&G plan uitvoeringsfase
• V&G dossier overdragen aan de opdrachtgever

Dag 2: Veiligheidscoördinator directe omgeving (VDO)
• Rol van de Veiligheidscoördinator directe omgeving
• Het in kaart brengen van de risico’s voor de directe omgeving
• Het opstellen van een veiligheidsplan
• Het coördineren van de uitvoering van het veiligheidsplan
• Het informeren en voorlichten van de omgeving

Op onze cursuskalender kun je zien wanneer en waar we de cursus(sen) verzorgen. Hierbij is duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 2 dagen.
De kosten per cursusdag zijn € 450,- excl. BTW per persoon.

Bij een in-company cursus wordt de cursus op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee. U verzorgt de lesruimte en de catering.
Voordeel van een in-company cursus is dat bestaande V&G plannen van uw organisatie meegenomen worden in het opstellen van het lesmateriaal van de cursus.

Bij een open inschrijving organiseert Arbode de cursus op een locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via onderstaand cursusoverzicht.

Bij een open inschrijving organiseert Arbode de cursus op een locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via onderstaand cursusoverzicht.

Offerte aanvragen voor in-company cursus V&G Coördinator / Veiligheidscoördinator directe omgeving (VDO)

Offerte aanvragen

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.