• Arbode MVK en HVK opleiding

Arbeidshygiënisch onderzoek

Onze arbeidshygiënisten zijn specialist in het in kaart brengen van fysische, chemische en biologische factoren op de werkplek, die de gezond van medewerkers kunnen schaden of hinder kunnen veroorzaken. Ze doen onderzoek naar:

  • Hinderlijk en schadelijk geluid
  • Binnenklimaat (comfort metingen) en onderzoek naar de luchtkwaliteit
  • Schadelijke chemische stoffen
  • Biologische agentia (zoals schimmels en bacteriën)
  • Verlichting
  • Hand-, arm-, en lichaamstrillingen

Het werk van de arbeidshygiënist speelt zich voornamelijk op de volgende twee terreinen af:

  • Hinderlijke omgevingsfactoren, factoren die het comfort van de werknemer beïnvloeden
  • Schadelijke omgevingsfactoren, factoren die zijn gezondheid beïnvloeden

Hinderlijke omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld, achtergrondgeluid, binnenklimaat en luchtkwaliteit. Schadelijke factoren kunnen bijvoorbeeld ontstaan door blootstelling aan chemische of biologische stoffen maar ook door schadelijk geluid, hand- en arm trillingen

De arbeidshygiënist behoort tot één van de vier kerndeskundigen binnen de arbowetgeving. Al onze arbeidshygiënisten zijn Hobéon SKO gecertificeerd.

Arbeidshygiënisch onderzoek

Offerte aanvragen

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers op 0183-64 93 67