Leidraad: een organisatiebrede aanpak van mentale gezondheid op het werk

In deze leidraad wordt geleerd hoe het opzetten van een organisatiebrede bril helpt om een mentaal gezonde organisatie te worden of te blijven. Door deze bril wordt rekening gehouden met stadia van mentale gezondheid, niveaus in de organisatie en randvoorwaarden voor succes. De organisatiebrede aanpak en
aanbevelingen zijn gebaseerd op de meest recente evidence- en expert-based inzichten zoals omschreven in (inter)nationale richtlijnen.

De perfecte organisatiebrede aanpak bestaat niet. Deze aanpak geeft houvast om keuzes te maken over welke acties nodig zijn, zodat men hier proactief mee aan de slag kan gaan. Er worden aanbevelingen en praktijkvoorbeelden gegeven over wat men op elk niveau in de organisatie kan doen voor de mentale gezondheid. Zie de organisatiebrede aanpak als het vullen
van een bingokaart! De kernboodschappen zijn dan ook:
• Bekijk problemen vanuit een organisatiebreed perspectief
• Geef proactief en blijvend aandacht aan preventie
• Begin klein en streef niet meteen naar volledigheid

Voor de leidraad: volg deze link