Wat houdt de MVK opleiding in?

Ben je geïnteresseerd in een carrière waarin je anderen kunt helpen veilig en gezond te werken? Dan is de MVK (Middelbare Veiligheidskunde) opleiding bij Arbode iets voor jou! In deze blog gaan we het hebben over de waardevolle kennis die je zult opdoen tijdens onze opleiding. We bespreken alle onderwerpen uit de opleiding die je nodig hebt om een competente en effectieve veiligheidskundige te worden.

Wetgeving, taken en positie van de veiligheidskundige

Een van de fundamenten van veiligheidskunde is het begrijpen van de wet- en regelgeving. In de MVK opleiding bij Arbode leer je niet alleen de relevante wetten en voorschriften kennen, maar ook hoe deze wet- en regelgeving een directe en indirecte invloed heeft op de arbeidsomstandigheden van werknemers. Je krijgt inzicht in de taken en positie van de veiligheidskundige binnen een organisatie en leert hoe je effectief kunt omgaan met de juridische aspecten van veiligheidsmanagement.

Veiligheid: Risico-inventarisatie en Evaluatie

In de MVK opleiding leer je om te gaan met belangrijke begrippen zoals risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het opstellen van een plan van aanpak, en bedrijfshulpverlening. Door deze concepten te begrijpen en toe te passen, kun je een veiligere werkomgeving creëren en proactief reageren op noodsituaties.

Risicobeheersing

Risicobeheersing is een cruciaal onderdeel van veiligheidskunde. Tijdens de MVK opleiding bij Arbode leer je strategieën en technieken om risico’s te identificeren, evalueren en beheren in verschillende werksettings. Je verkent diverse branches, zoals de procesindustrie en laboratoria, waar je leert om proactief te handelen om de veiligheid van werknemers te waarborgen en incidenten te voorkomen.

Arbo-management

Arbo-management is essentieel voor het waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden. Tijdens de opleiding bij Arbode krijg je inzicht in het auditeren van managementsystemen en de certificeringsprocessen die bedrijven moeten doorlopen. Door te begrijpen hoe arbo-management werkt, ben je in staat om organisaties te ondersteunen bij het bereiken van hun veiligheidsdoelen en het naleven van wettelijke vereisten.

Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne richt zich op het identificeren, beoordelen en beheersen van fysieke, chemische en biologische risico’s op de werkplek die de gezondheid van werknemers kunnen schaden. In de MVK opleiding bij Arbode verken je verschillende aspecten van arbeidshygiëne en leer je hoe je werkomgevingen veilig en gezond kunt maken door middel van adequate controlemaatregelen en preventieve acties.

PSA van de werknemers

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de werkplek omvat het bevorderen van het mentale en emotionele welzijn van werknemers. Tijdens de opleiding bij Arbode onderzoek je het belang van ergonomie, organisatie en andere zachte arbo-aspecten die van invloed zijn op de PSA van werknemers. Door aandacht te besteden aan deze gebieden, kun je bijdragen aan een gezonde en ondersteunende werkomgeving waarin werknemers floreren.

Benieuwd naar de MVK opleiding? 

De MVK opleiding bij Arbode voorziet MVK’ers van een stevige basiskennis. Door deel te nemen aan deze opleiding krijg je niet alleen de kans om je kennis te vergroten, maar ook om bij te dragen aan een veiligere werkomgeving voor werknemers. Daarnaast is het mogelijk om na deze opleiding door te groeien naar de HVK opleiding bij Arbode. Schrijf je gemakkelijk in via de opleidingspagina of download de brochure voor meer informatie.