Waar kun je werken na het behalen van een MVK diploma?

Een MVK’er kan in verschillende branches en met diverse functies werken, afhankelijk van de behoeften van de organisatie en de aard van de werkzaamheden. Enkele van deze branches zijn:

  1. Bouwsector: Als Veiligheidsadviseur of Veiligheidscoördinator in de bouwsector is een MVK’er verantwoordelijk voor het waarborgen van veilige werkomstandigheden op bouwplaatsen, het uitvoeren van risicoanalyses en het implementeren van veiligheidsmaatregelen om ongevallen te voorkomen.
  2. Logistiek en transport: In de logistieke sector kan een MVK’er optreden als Veiligheidscoördinator of Health & Safety Manager, waarbij hij/zij zich richt op het minimaliseren van risico’s in magazijnen, distributiecentra en tijdens transportactiviteiten, en het waarborgen van de veiligheid van werknemers en goederen.
  3. Gezondheidszorg: Binnen de gezondheidszorg kan een MVK’er werken als Arbo-coördinator of Veiligheidsmanager in ziekenhuizen, verpleeghuizen of andere zorginstellingen. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van veiligheidsbeleid, het uitvoeren van risicoanalyses en het waarborgen van de veiligheid van zowel medisch personeel als patiënten.
  4. Productie-industrie: In productiebedrijven kan een MVK’er een rol spelen als Veiligheidsmanager of Kwaliteits- en veiligheidsmanager. Ze zijn verantwoordelijk voor het coördineren van veiligheidsmaatregelen op de werkvloer, het uitvoeren van veiligheidsinspecties en het beheren van incidenten en ongevallen.

Na het behalen van een MVK-opleiding zijn er verschillende functietitels waarin een MVK’er kan werken, zoals Veiligheidsadviseur, Veiligheidscoördinator, Arbo-coördinator, Health & Safety Manager en Kwaliteits- en veiligheidsmanager. Deze titels kunnen variëren afhankelijk van de organisatie en de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de functie.

Wil je meer informatie over de MVK opleiding? Download dan hier onze brochure of neem contact met ons op!