Goed werkgeverschap: 5 redenen om een up-to-date RI&E te hebben


Een RI&E, wat is dat ook alweer?

Bij een RI&E (afkorting van Risico-Inventarisatie- en -Evaluatie) worden alle arbeidsomstandigheden-risico’s binnen een bedrijf geïnventariseerd. Vervolgens wordt bepaald hoe belangrijk ieder geconstateerd aandachtspunt is. De aandachtspunten worden door vertaald naar een Plan van Aanpak. Hierin wordt vastgelegd hoe ieder aandachtspunt wordt aangepakt, wie daar verantwoordelijk voor is en wanneer de aanpak gereed moet zijn. De RI&E staat al sinds 1994 in de Arbowet, maar 30 jaar later heeft nog een aanzienlijk gedeelte van de bedrijven geen RI&E!

Waarom heeft een bedrijf een RI&E nodig?
1. De RI&E vormt de basis voor goede arbeidsomstandigheden. Hiermee wordt uitval door ongevallen en door ziekte voorkomen. Een verzuimdag voorkomen betekent een directe besparing!
2. Goede arbeidsomstandigheden maken een bedrijf aantrekkelijker op de arbeidsmarkt en zorgen voor behoud van uw personeel. Wie wil nu bij een bedrijf met slechte arbeidsomstandigheden werken?
3. De RI&E speelt ook een rol bij:
• de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
• de collectieve ongevallenverzekering
• de verzuimverzekering
Verzekeringsmaatschappijen gaan ervan uit dat een verzekerd bedrijf zich aan de wet houdt. Daarom is het niet alleen belangrijk dat men een RI&E heeft, maar ook dat men deze naleeft en actueel houdt. Als men dit niet doet, dan loopt men risico’s bij de dekking van de schadeverzekeringen.
4. Zonder (actuele) RI&E staat een bedrijf bij de rechter met 1-0 achter als een medewerker letselschade claimt.
5. De Arbeidsinspectie geeft een boete als bij controle blijkt dat er geen actuele RI&E is.

Meer informatie, advies of een vrijblijvende offerte voor een RI&E of toetsing van de zelf opgestelde RI&E? Kijk op deze link of neem contact op met Arbode Consultancy via telefoon 0183-649367 of e-mail backoffice@arbode.nl