Resultaten Arbeidsinspectie café-restaurant branche

Van 1 maart 2023 tot 1 november 2023 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie bij 10% van de middelgrote werkgevers (5-9 werknemers) in de café-restaurantbranche gecontroleerd of zij voldoen aan de arbozorgbepalingen. Bij 644 werkgevers is gekeken of zij beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of deskundige. Deze documenten vormen de basis voor gezond en veilig werk. Slechts 30% van de werkgevers in de café-restaurantbranche beschikte over een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), 15% over een plan van aanpak en 55% van een basiscontract met een arbodienst of deskundige. 34% had geen van de drie.
(Bron: NLA).

Zie link