Dit jaar bestaat de RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) 30 jaar

Bij Arbode laten wij deze belangrijke mijlpaal niet ongemerkt voorbijgaan. De RI&E vormt voor iedere ondernemer een belangrijke basis voor risicomanagement. Daarom is het des te opmerkelijker dat 50% van de bedrijven in Nederland nog steeds niet over een RI&E beschikt.

Nog steeds actueel
Toen ik 30 jaar geleden “in de arbo” ging werken, was de RI&E net in de Arbowetgeving gekomen als verplichting voor iedere werkgever met personeel. Aanleiding was Europese wetgeving. Hierdoor kennen onder andere België, Duitsland en Frankrijk ook de RI&E.
Ik weet het nog goed, de eerste RI&E, dat was echt pionieren: wat is het, hoe doe je een RI&E, wat moet je er mee etc. In de afgelopen 30 jaar is RI&E slecht omarmd door ondernemend Nederland. Daarom stimuleert de overheid met allerlei “gemakkelijke” doe-het-zelf instrumenten de RI&E en wordt er meer gehandhaafd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Goed dus om bij dit 30-jarig jubileum de RI&E weer aandacht te geven. Heeft jouw bedrijf een RI&E? Is deze up to date en niet ouder dan 4 jaar (de houdbaarheidsdatum)?

Wat is zo’n RI&E ook alweer?
Het is niets anders dan een knelpuntenlijst maken op het gebied van arbeidsomstandigheden: wat is er niet goed geregeld op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting (alles waar je stress van krijgt op het werk). Vervolgens bepaal je hoe belangrijk ieder knelpunt is. De belangrijkste knelpunten komen bovenaan je lijst; onderaan de minst belangrijke. Op basis van deze ranking stel je een Plan van aanpak op om de knelpunten aan te pakken: Wat is de maatregel? Wie is daar verantwoordelijk voor? Wanneer moet het af zijn?

Waarom is dit zo belangrijk?
De belangrijkste reden om een RI&E uit te voeren is dat het de basis is van het arbobeleid van een organisatie. Met goed arbobeleid creëer je goede arbeidsomstandigheden, waardoor ziekteverzuim en het aantal ongevallen afnemen. En dat scheelt weer in de portemonnee. Daarnaast behoud je met goede arbeidsomstandigheden personeel en trek je makkelijker nieuwe medewerkers aan. Maar er zijn meer redenen om een RI&E uit te voeren:
o In de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsongevallenverzekering kan in de kleine lettertjes staan dat er een up to date RI&E moet zijn. Zonder RI&E geen dekking.
o In het geval van een aansprakelijkheidsstelling door een medewerker moet altijd worden aangetoond dat er is zorg gedragen voor goede arbeidsomstandigheden. De RI&E is daarbij een vereiste.
o De RI&E is voor de arbodienst een belangrijk document voor de begeleiding. Hierin staat namelijk de belangrijkste arbeidsrisico’s, ook die risico’s die kunnen leiden tot verzuim.
o Tenslotte: het is een wettelijke verplichting. Kan je bij een controle van de Arbeidsinspectie geen up to date RI&E en Plan van aanpak overleggen, dan krijg je een geldboete.

Onze arbo-professionals adviseren graag over de juiste aanpak voor jouw organisatie. Bel ons voor advies!

Ruben van Mook