Ontbreken RI&E en plan van aanpak direct beboetbaar

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een R&E. De RI&E vormt de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Het niet kunnen tonen van een RI&E of plan van aanpak is direct beboetbaar.

Wat betekent dat nu concreet voor het ontbreken van een RI&E of plan van aanpak: de normbedragen voor boetes worden maximaal respectievelijk €4.500,- en €3.000,-. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete.

Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven met minder medewerkers geldt het volgende percentage:

  • bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;
  • bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;
  • bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent;
  • bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent;
  • bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procent;
  • bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent.

Wanneer een bedrijf met 7 medewerkers geen RI&E heeft, dan kan een boete worden opgelegd van €900,-. Voor de duidelijkheid: dat is geen afkoopsom. Er moet nog steeds een RI&E worden opgesteld.