Arbeidsveiligheidsscan laaggeletterdheid/anderstaligen

Het zo veilig mogelijk laten werken en gezond houden van medewerkers, dat is waar het ons om gaat. Om dat te bereiken is het van groot belang dat de informatie over veiligheid aansluit bij de geletterdheid en taalvaardigheid van medewerkers.

Om u een beeld te geven over laaggeletterdheid:

  • 2,5 miljoen mensen, dit is 1 op de 6 van de volwassenen, is laaggeletterd
  • 57% van de laaggeletterde mensen werken

Het is van groot belang dat ook laaggeletterde mensen op de juiste manier op de hoogte worden gebracht van de arbeidsrisico’s en op een voor hun aansluitende manier werkinstructies ontvangen. Zo’n 80% van de Nederlanders kan goed lezen tot op het zogenaamde B1 niveau. Dat is een manier van schrijven waarbij veel alledaagse en werk gerelateerde taal wordt gebruikt. Heel veel werkinstructies zijn echter geschreven op het zogenaamde C1-leesniveau. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van complexe teksten en lange technische instructies. Dat is een niveau waar zo’n 85% van de Nederlanders moeite mee heeft! Stelt u zich eens voor wat dat betekent voor de beoogde overdracht van veiligheidskennis in de dagelijkse praktijk.

Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. Zo goed, dat er wegens krapte op de arbeidsmarkt steeds vaker anderstaligen worden ingehuurd uit het buitenland, zoals bijvoorbeeld Polen, Bulgarije, Roemenië. Vaak zijn deze mensen de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig. Het communiceren over veilig werken is dan een enorme uitdaging. Door miscommunicatie kunnen gevaarlijke situaties op de werkplek ontstaan.

Alle reden voor Arbode om over te gaan tot de ontwikkeling van de zogenaamde arbeidsveiligheidsscan laaggeletterdheid/anderstaligen. Deze scan bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Samen met u inventariseren we op welk niveau uw veiligheidsinformatie is geschreven en wordt gedeeld en wat het niveau van geletterdheid is van de medewerkers in uw organisatie. Dat geeft inzicht in de eventuele risico’s die ontstaan door het niet aansluiten van de niveaus van beiden.
  • Vervolgens ondersteunen we bij het maken van een plan van aanpak, waarbij we advies uitbrengen over de mogelijkheden om de overdracht van veiligheidskennis beter aan te laten sluiten bij het taalvaardigheidsniveau van uw medewerkers. Daarbij bespreken we graag welke de alternatieve manieren zijn, om kennis rondom veiligheid effectief over te dragen aan laaggeletterde en anderstalige medewerkers, zodat ook zij veiligheidsinformatie begrijpen en kunnen toepassen. Dat kan door het aanpassen van het taalniveau, maar bijvoorbeeld ook door visuele vertaling van de informatie of het inzetten van apps.

Wilt u meer weten? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem contact op met Masja van Loy, mvloy@arbode.nl, 06-45880117.