Goede arbeidsomstandigheden, daar verdien je geld mee!

Waarom zou je in Nederland goede arbeidsomstandigheden moeten promoten? Het is toch al super geregeld? We zijn toch een vooraanstaande economie?

Het is al jaren zo dat er wekelijks een dodelijk bedrijfsongeval plaatsvindt. Jaarlijks overlijden ongeveer 4.000 mensen als gevolg van beroepsziekten, waarvan zo’n 3.000 ten gevolge van werken met gevaarlijke stoffen. In 2020 waren er ongeveer 77.000 ongevallen met meer dan 4 dagen arbeidsverzuim. Arbo duur? probeer eens een ongeval!

Met goede arbeidsomstandigheden verdien je geld!

  • Lager verzuim leidt tot minder directe en indirecte kosten (bv. vervangingskosten). Dit geldt ook voor minder ongevallen;
  • In veel gevallen staat er iets over het moeten hebben van een RI&E in een polis van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsongevallenverzekering. Zonder RI&E geen dekking;
  • Stel je voor dat je als werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor gezondheidsschade van een medewerker. Met aantoonbare goed zorg voor arbeidsomstandigheden sta je sterker;
  • Wanneer de arbeidsomstandigheden als goed bekend staan, dan zullen medewerkers minder snel vertrekken. Andersom zal het makkelijker zijn om personeel te werven. In een tijd waarin degene die de medewerkers heeft het werk heeft, is dit natuurlijk uitermate belangrijk.
  • En tenslotte……….met goede arbeidsomstandigheden voorkom je boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Goede arbeidsomstandigheden begint met een RI&E.