Handhaving Nederlandse Arbeidsinspectie heeft nut

Elk jaar vinden op de werkvloer ongevallen plaats of worden mensen ziek door hun werk. Een goed arbozorgsysteem vermindert de kans op ongevallen en gezondheidsklachten. Een belangrijk onderdeel van het arbozorgsysteem is de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbodeskundige.

Veel kleine ondernemers voldoen niet aan deze verplichting. Reden voor de Arbeidsinspectie om controles uit te voeren om de ondernemers te wijzen op deze wettelijke verplichting. De afgelopen periode zijn 395 werkgevers in de computerindustrie, 1137 werkgevers in de hoveniersbranche en 460 werkgevers in de bouwmaterialenindustrie benaderd. Zij zijn gevraagd om de genoemde basisdocumenten ter beoordeling naar de inspectie op te sturen. Werkgevers die ondermaatse documenten aanleverden zijn gewaarschuwd of bezocht. Al eerder zijn kleine ondernemers in de houtverwerkende industrie en in de papier- en kartonindustrie op deze wijze benaderd. Op dit moment worden kleine ondernemers in de meubelbranche, glasbewassing en hotelbranche gecontroleerd.

Dat deze interventie van de Arbeidsinspectie noodzakelijk was, en effect sorteert, blijkt wel uit de resultaten. Zo had maar 30% van de kleine ondernemers in de bouwmaterialenbranche bij de start van het project een goede RI&E. In de computerindustrie was dit 21% en in de hoveniersbranche 22%. Na het interventieproject lag dit percentage bij alle drie de sectoren op 98%. De bedrijven die nu nog geen correcte RI&E hebben, zijn bezocht door de Arbeidsinspectie en waar nodig zal er handhavend worden opgetreden.

Voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet is een verplichting voor iedere ondernemer. Maar ook deze verplichting valt en staat met een goede handhaving.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie