Arbovisie 2040: nul doden op werk door slechte arbeidsomstandigheden

Het Nederlandse kabinet streeft naar nul sterfgevallen als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden en heeft dit uitgesproken in de Arbovisie 2040, gepresenteerd door minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Momenteel overlijden jaarlijks ongeveer 4000 mensen in Nederland door hun werk. Het kabinet wil een fundamentele verandering in de aanpak van arbeidsomstandigheden door werkgevers, werknemers en de overheid. Het recht op gezond en veilig werken voor alle werkenden wordt benadrukt, met als doel het voorkomen van gezondheidsklachten, zelfs na pensionering.

Minister van Gennip benadrukt de noodzaak van een ambitieus doel: ‘zero death’ en een aanzienlijke afname van arbeidsongevallen en ziekten door werk. Er zijn echter knelpunten, waaronder onvoldoende investeringen in preventie, gebrek aan kennis bij werkgevers over de Arbeidsomstandighedenwet, en kwetsbaarheid van arbeidsmigranten en flexwerkers.

De Arbovisie 2040 presenteert oplossingsrichtingen, zoals het verkennen van boetes en beloningen om werkgevers te stimuleren in preventie te investeren, het bevorderen van goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), en het verbeteren van verantwoordelijkheden in ketenwerk. Het kabinet neemt aanbevelingen van de Sociaal Economische Raad over gezond en veilig werken grotendeels over. De visie benadrukt een ambitieus plan vanwege een stijgend ziekteverzuim en jaarlijks meer dan 10 mensen die overlijden door werk, en roept op tot een gezamenlijke inspanning van de overheid, sociale partners en andere stakeholders.

Zie voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/10/30/arbovisie-2040-zero-death-nul-doden-op-werk-door-slechte-arbeidsomstandigheden