Vacature arbo-professional

In de praktijk merken wij bij Arbode, professionals in preventie, dat werkgevers regelmatig beknibbelen op de kosten voor een gedegen arbo-advies. Maar kwaliteit kent haar prijs. Kijk bijvoorbeeld naar de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In veel gevallen moet die getoetst worden door meerdere zogenaamde gecertificeerde arbo-kerndeskundigen.

Vorig jaar zijn de certificeringscriteria voor die arbo-kerndeskundigen aangescherpt: RI&E’s moeten strenger getoetst worden en er moeten verschillende disciplines betrokken worden bij de toets. Doen arbo-kerndeskundigen dat niet, dan kunnen ze door de Arbeidsinspectie op de vingers worden getikt en kan de Arbeidsinspectie een melding doen bij de certificeerder voor arbo-kerndeskundigen. We moeten dus meer tijd besteden aan de RI&E en daardoor zijn de kosten gestegen.

Helaas zijn er nog steeds cowboys in de markt, die voor een habbekrats een RI&E toetsen. Het risico voor de werkgever is dat als er bijvoorbeeld een bedrijfsongeval plaatsvindt en de RI&E niet juist is getoetst, er problemen kunnen ontstaan t.a.v. aansprakelijkheid of dekking van verzekeringen. Ook kan de Arbeidsinspectie een boete opleggen. Ga dus voor de lange termijn gedachte: ga voor kwaliteit en niet de goedkoopste. Blusmiddelen of veiligheidsschoenen haal je toch ook niet bij AliExpress (hoop ik).