Ontbreken RI&E en plan van aanpak direct beboetbaar

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een R&E. De RI&E vormt de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau.