Kosten en baten van de RI&E

Uit onderzoek blijkt dat 1 euro investering in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro oplevert.