Goed werkgeverschap: 5 redenen om een up-to-date RI&E te hebben

De RI&E (Afkorting van Risico-Inventarisatie- en -Evaluatie) staat al sinds 1994 in de Arbowet, maar 30 jaar later heeft nog een aanzienlijk gedeelte van de bedrijven geen RI&E!

Leidraad: een organisatiebrede aanpak van mentale gezondheid op het werk

In deze leidraad wordt geleerd hoe het opzetten van een organisatiebrede bril helpt om een mentaal gezonde organisatie te worden of te blijven.

Arbovisie 2040: nul doden op werk door slechte arbeidsomstandigheden

Het Nederlandse kabinet streeft naar nul sterfgevallen als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden en heeft dit uitgesproken in de Arbovisie 2040.

Handhaving Nederlandse Arbeidsinspectie heeft nut

Elk jaar vinden op de werkvloer ongevallen plaats of worden mensen ziek door hun werk.

Goede arbeidsomstandigheden, daar verdien je geld mee!

Waarom zou je in Nederland goede arbeidsomstandigheden moeten promoten? Het is toch al super geregeld?

Arbode MVK en HVK opleiding

Ontbreken RI&E en plan van aanpak direct beboetbaar

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een R&E. De RI&E vormt de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau.

Arbeidsveiligheidsscan laaggeletterdheid/anderstaligen

Het zo veilig mogelijk laten werken en gezond houden van medewerkers, dat is waar het ons om gaat.

Kosten en baten van de RI&E

Uit onderzoek blijkt dat 1 euro investering in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro oplevert.