Vacature arbo-professional

Elk jaar vinden op de werkvloer ongevallen plaats of worden mensen ziek door hun werk.

Arbovisie 2040: nul doden op werk door slechte arbeidsomstandigheden

Elk jaar vinden op de werkvloer ongevallen plaats of worden mensen ziek door hun werk.

Handhaving Nederlandse Arbeidsinspectie heeft nut

Elk jaar vinden op de werkvloer ongevallen plaats of worden mensen ziek door hun werk.

Goede arbeidsomstandigheden, daar verdien je geld mee!

Waarom zou je in Nederland goede arbeidsomstandigheden moeten promoten? Het is toch al super geregeld?

Ontbreken RI&E en plan van aanpak direct beboetbaar

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een R&E. De RI&E vormt de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau.

Arbeidsveiligheidsscan laaggeletterdheid/anderstaligen

Het zo veilig mogelijk laten werken en gezond houden van medewerkers, dat is waar het ons om gaat.

Kosten en baten van de RI&E

Uit onderzoek blijkt dat 1 euro investering in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro oplevert.