Training ergocoach

Verantwoordelijkheid van de ergocoach
De ergocoach is verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn taak. Hij is niet verantwoordelijk voor het feit dat een medewerker de uitgebrachte adviezen wel of niet opvolgt. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de leidinggevende.

Taken
De volgende taken kunnen o.a. worden toegekend aan de ergocoach:
• interne helpdesk bij interne verhuizingen en bestaande werkplekken in verband met ‘huis-, tuin- en keukenproblemen’ op het gebied van de kantoorergonomie;
• het opstellen van een eerste probleeminventarisatie per beeldschermwerkplek en gericht adviseren betreffende de afstemming op lichaamsafmetingen en taken;
• instrueren van medewerkers over de basis van de uitvoering van het beeldschermwerk gericht op vermijden van overbelasting;
• het instrueren van nieuwe medewerkers en het adviseren over de afstemming van hun werkplek;
• het verzorgen van de interne communicatie met betrekking tot thema’s als aanschaf, voorlichting en training, doorverwijzen en melden van medewerkers met overbelasting verschijnselen;
• registreren gegevens van de individuele werkplekken.

Training
• Een theoretische inleiding over relevante ergonomische onderwerpen: kantoorergonomie, sedentair gedrag, zin en onzin van hulpmiddelen, instellen van beeldschermwerkplekken op verschillende lichaamsmaten en -verhoudingen, wetgeving;
• Taken, rol en bevoegdheden van de ergocoach;
• Inzicht met betrekking tot de ontstaanswijze van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat;
• Uitgebreide training in het praktisch toepassen van de lesstof met o.a.
– afstemmen van de werkplek op lichaamsafmetingen en taken;
– instrueren collega’s betreffende de werkuitvoering;
– aandacht onderwerp binnen organisatie in de loop van de tijd vasthouden.
• Registratie van gegevens.
Deze training is alleen in company beschikbaar.

Informatie aanvragen over de training ergocoach

Informatie aanvragen

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.