Cursus V&G coördinator

In-company en open inschrijving

Cursus V&G coördinator

Het Arbobesluit afdeling Bouwproces verplicht de opdrachtgever in een aantal duidelijk omschreven gevallen een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) op te (laten) stellen. In de eerste plaats is een V&G-plan bedoeld om die risico’s te beschrijven, die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen. Maar het V&G-plan heeft meer functies, bijvoorbeeld bij het vastleggen van planning, samenwerking en overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project.

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van het V&G-plan?

In de ontwerpfase is dat de coördinator ontwerpfase, onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De coördinator ontwerpfase kan, aan de hand van de risico-inventarisaties en -evaluaties, zelf een V&G-plan opstellen of kan dat door anderen laten doen. Deze verantwoordelijkheid loopt tot het werk is gegund.

Ook voor de uitvoeringsfase is een verplichting voor het aanstellen van een coördinator van kracht: de V&G coördinator uitvoeringsfase. Vanaf de gunning is de uitvoerende partij (de werkgever die aangewezen is om de coördinatie op zich te nemen) verantwoordelijk voor het actueel houden en aanvullen van het V&G-plan.

Doel van de cursus V&G coördinator is theoretische en praktische kennis te verkrijgen over de taken die worden genoemd in het Arbobesluit (Bouwproces):

 • Wat staat er in een V&G plan ontwerpfase en uitvoeringsfase?
 • Wat is de rol van de V&G coördinator in deze fases?
 • de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;
 • de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
 • de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
 • coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;
 • ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;

De cursus is voor hen die met V&G coördinatie in de ontwerpfase en/of uitvoeringsfase te maken krijgen, bijvoorbeeld in de bouw, bij gemeenten en bij woningcorporaties. Er is een MBO werk- en denkniveau vereist.

De cursus wordt gegeven in 1 dag. De kosten zijn € 450,- excl. BTW

Onderwerpen die worden behandeld:

 • Wat is je ervaring met V&G-plannen?
 • Doel en nut van V&G-plannen
 • Van RI&E tot LMRA
 • Werken met en interpreteren van Arbowet- en regelgeving, o.a. arbocatalogus
 • Introductie en bespreken toetsingsformulier V&G-plan ontwerpfase
 • Van V&G-plan ontwerpfase naar V&G-plan uitvoeringsfase
 • Opstellen en beoordelen van V&G –(deel)plannen
 • Oefenen in het beoordelen van V&G-(deel)plannen
 • Integreren van (deel)plannen in V&G-plan uitvoeringsfase
 • Werken met het V&G-plan in de praktijk
 • Van statisch naar dynamisch V&G-plan
 • Taken en verantwoordelijkheden bij realisatie van het V&G-plan uitvoeringsfase
 • Wat te doen bij geconstateerde afwijkingen in de uitvoering?
 • V&G-dossier overdragen aan de opdrachtgever

Bij een in-company cursus wordt de cursus op uw locatie georganiseerd. U verzorgt de lesruimte en de catering. Wij verzorgen het lesmateriaal. Voordeel van een in-company training is het kunnen oefenen met de realistische risico’s, omstandigheden en omgeving van de eigen organisatie.

Bij een open inschrijving organiseert Arbode de training op een locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via onderstaand cursusoverzicht.

Offerte aanvragen voor in-company cursus V&G coördinator

Offerte aanvragen

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.