KAM-coördinator

Opleiding KAM-coördinator

Inleiding

De afkorting KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. De KAM-coördinator is bij een organisatie verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu. De belangrijkste taak van de KAM-coördinator is het opzetten, onderhouden en verbeteren van het KAM-zorgsysteem.
De verschillende activiteiten worden vaak planmatig vastgelegd en waar nodig aangepast en verbeterd. De KAM-coördinator ziet er op toe dat het vastgestelde systeem wordt nagestreefd. Ook houdt de KAM-coördinator de wet- en regelgeving in de gaten en voert eventuele veranderingen door in het systeem. De KAM-coördinator zorgt ervoor dat de medewerkers de systemen gebruiken en legt verbeteringen voor aan de directie.

Doel

Het doel van de opleiding is het verstrekken van kennis en inzicht over kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten, alsmede het trainen in het toepassen hiervan.

Doelgroep en vooropleiding

Deze opleiding is voor de beginnende KAM-coördinator en de KAM-coördinator in spé. De deelnemer heeft minimaal een MBO-niveau 4.

Duur en inhoud

Duur en inhoud

De opleiding bestaat uit 10 plenaire dagen, 1 dag per week gedurende 10 weken. Tijdens deze dagen komt het volgende aan bod.

  1. Inleiding
  2. Kwaliteit 1
  3. Kwaliteit 2
  4. Arbo 1
  5. Arbo 2
  6. Milieu 1
  7. Milieu 2
  8. Interne auditing
  9. Privacy
  10. Examen

Uniek is de aandacht voor interne auditing en het onderwerp privacy. De opleiding eindigt  met een schriftelijk examen.

Cursusmateriaal, docenten en afsluiting

Cursusmateriaal, docenten en afsluiting

De basis van de opleiding bestaat uit opgegeven literatuur (zelf aanschaffen) en hand-outs van de presentaties. De opleiding wordt gegeven door ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een diploma.

Kosten

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen €3.699,- exclusief 21% BTW en zelf aan te schaffen literatuur (stelpost €350,-) en inclusief catering en hand-outs.

Bij een in-company opleiding wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de opleidingsmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee. U verzorgt de lesruimte en de catering.
Bij een open inschrijving organiseert Arbode de opleiding op een eigen locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via onderstaand overzicht.

Informatie aanvragen over KAM-coördinator

Informatie aanvragen

Kom je er niet uit? Bel ons!

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.