Werkzaamheden in verontreinigde grond of verontreinigd grondwater kunnen grote risico’s voor mens en milieu met zich meebrengen.

Arbode heeft nu ook 6 DLP-ers in dienst waarbij aan alle mogelijke opleidingseisen kan worden voldaan om uw project veilig en succesvol uit te voeren. Zij zijn naast DLP-er namelijk ook Middelbaar Veiligheidskundige (MVK), gecertificeerd Hogere Veiligheidskundige (HVK) of gecertificeerd arbeidshygiënist (AH).

Als Veiligheidskundige of arbeidshygiënist kunnen onze DLP-ers, naast hun taken als DLP-er, overige veiligheidskundige taken op zich nemen.

Lees meer…

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone